درباره من

چاپ برگه

روش درمانی من یک روش التقاطی همراه با عینک وجودی است. در روش التقاطی سعی می کنم تا از درمان هایی که اثربخش بودنشان در هزاران مقاله و منبع علمی گزارش شده است را در کار با مراجعینم مورد استفاده قرار دهم. ابزارهای مهم درمانی من بی شک دربرگیرنده تفاوت ها و حساسیت های فرهنگی و نیز کرامت انسانی می شود.
مراجعین با مشکلات متفاوت از جمله افکار و احساسات منفی، نگرانی، اضطراب، افسردگی، نگرانی های پس از سانحه، و نیز مورد سوء استفاده شدن های جنسی و غیر جنسی را بارها و بارها کمک کرده ام. تصمیم گیری های مهم زندگی از جمله انتخاب شغل مناسب، تصمیم برای ازدواج با فردی مناسب و همتا همواره یکی از موضوعات من در جلسات روانشناسی و روان‌درمانی با مراجعینم بوده است.
بعلاوه، با استفاده از درمان های سیستمی و نیز روش های زوج درمانی که شواهد متعدد علمی گویای موثر بودنشان است، به زوج های متعددی کمک کرده ام. خوشبختانه زوج ها با مشکلاتی از جمله برقراری ارتباط مناسب، ایجاد فهم مشترک، کیفیت زندگی زناشویی و مسایل مربوط به روابط زناشویی به نتایج مطلوبی در کار بالینی و جلسات روانشناسی/ روان‌درمانی با من رسیده اند. نه تنها زوج ها بلکه مراجعین با مشکلات مرتبط با برقراری ارتباط جرأت مندانه، عاقلانه، محترمانه، و سازنده با اطرافیان و اعضای خانواده و همکاران از جلسات روان‌درمانی با من بهره برده اند. در واقع جلسات روانشناسی فرصتی ویژه خواهد بود تا مهارت های پایه در گفت و شنود را به کمک هم ارتقاء بخشیم.

گرچه در سال ۱۳۹۰ مقطع دکتری خویش را به إتمام رسانده ام، به منظور ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای خویش همواره پژوهش، تدریس و شرکت در مجامع علمی بین المللی را در دستور کار خویش داشته ام. بعلاوه، عضویت در انجمن ها و نظام های حرفه ای بین المللی فرصت خوبی برای من فراهم کرده است تا به روز رسانی حرفه ای خویش را حفظ نمایم.