خود اجتماعی چیست

خود اجتماعی چیست

خود اجتماعی چیست

خودی که به دیگران نشان می دهید خود اجتماعی به نقاب های اجتماعی اشاره دارد که بر چهره میزنیم، نقش های اجتماعی که ایفا می کنیم.

خود اجتماعی چیست

خواستگار، دانشجو، کارمند، شوهر، همسر، مادر، پدر، شهروند، رهبر، و پیرو. نقش ها و نقاب ها پاسخ های انطباقی به دنیای اجتماعی هستند. در مصاحبه شغلی، ممکن است تصمیم بگیرید علاقه، اعتماد به نفس، و احساس تعهد نسبت به تلاش جدی را نشان دهید اما تردید نسبت به خود یا شک و تردید نسبت به شرکت را ابراز نکنید. شما ممکن است نقش های متعددی را برای موقعیت های زندگی متفاوت آماده کرده باشید. ما نباید نقش ها یا نقاب های اجتماعی را به صورت فریبکاری یا دروغ در نظر بگیریم. برای مثال، ما انتظار داریم که وقتی شما وارد دانشگاه شدید، نقش دانشجو را در خزانه رفتاری خود ادغام کنید.

 

حتما بخوانید:  در طلب گنج: داستانی از مثنوی معنوی

مثال خود اجتماعی

میدانید که در کلاس چه انتظاری از شما میرود – بنشینید و خوب توجه کنید، قبل از اینکه سؤال کنید دست خود را بالا ببرید، و الی آخر. اگر خود را مطابق با این نقش های اجتماعی مورد انتظار هماهنگ کنید، آیا رفتار شما فریبکاری است؟ ما فکر می کنیم که نه. ممکن است وقتی که با دوستان صمیمی هستید «خودتان باشید» اما در محل کار یا دانشگاه طور دیگری عمل کنید.

برای مثال، هنگام مصاحبه شغلی ممکن است روی نقاط قوت خود تأکید کنید و روی نقاط ضعف خود سرپوش بگذارید. امکان دارد که خود را به صورت آدمی یاغی برداشت کنید، اما وقتی که افسر پلیس شما را در بزرگراه متوقف می کند، اگر محترمانه رفتار کنید، قابل درک خواهد بود. این فریبکاری نیست؛ این تلاشی است برای برآورده کردن ضروریات موقعیت. اگر شما نمیدانستید که احترام چیست، یا از مهارتهای اجتماعی برای عمل کردن به صورت محترمانه برخوردار نبودید، نمی توانستید نقش محترمانه ای را ایفا کنید.

حتی زمانی که انجام این کار ضروری باشد. اما در صورتی که کل زندگی ما پشت نقاب ها گذرانده شود، پی بردن به خو و درونی واقعی ما دشوار می شود. زن و شوهرها سعی میکنند در روابط صمیمانه پخته، با یکدیگر روراست باشند. آنها نقاب هایی را که از ایشان محافظت و آنها را جدا می کنند، بر می دارند. زندگی بدون ابراز احساسات واقعی، میتواند به مبادلهٔ یک نقاب مقوایی با نقاب مقوایی دیگر تنزل یابد.

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700