جلسه درمان از کجا آغاز میشود؟

چاپ مقاله

جلسه درمان از کجا آغاز می­شود؟

تصور اشتباه و متداول (هم بین عموم مردم و هم بین برخی از متخصصین) آن است که جلسه درمان و مشاوره از زمان ورود مراجع به اتاق مشاوره آغاز می­ شود، اما امروزه شروع درمان را دقیقا از زمان اولین تماس برای تعیین زمان مراجعه در نظر می­ گیرند. با توجه به این نکته ظریف و مهم و تفاوت ­های فرهنگی موجود بین کشورمان ایران و دیگر کشورها (بخصوص آمریکا و اروپا)، عموما این بخش از درمان یا به عبارتی شروع درمان بر عهده منشی کلینیک است. به همین دلیل مخاطب اصلی این مقاله بیشتر یاوران مشاوران در امر رواندرمانی (یا همان منشی­ ها) می باشند تا خود مشاوران (اگرچه مشاوران از این مطالب برای انتخاب و ارزیابی منشی کلینیک خود می­ توانند استفاده کنند).

جلسه درمان از کجا آغاز میشود؟

تصویر اولیه مثبت

مراجعین (و به طور کلی تمام مردم) در اولین برخورد تصویری از فرد مقابل خود (بخصوص مشاور) در ذهن ایجاد می ­کنند که از منشی گرفته تا ریزترین جزییات مربوط به کلینیک را می­ تواند شامل شود. بنابراین تمام تلاش منشی کلینیک باید بر آن باشد که این تصویر اولیه مثبت و یاری­ دهنده برای شروع و ادامه فرایند درمان باشد.

 

اولین تماس

همانطور که اشاره شد درمان از اولین تماس آغاز می شود. شخص تماس گیرنده همانند کسی که می­ خواهد وارد اتاق مشاوره شود سرشار از استرس و سردرگمی است (بخصوص افرادی که برای اولین بار جرات و احساس نیاز به چنین کاری را پیدا کرده­ اند) و به تبع همین وضعیت نیازمند یک گفتگوی موثر هستند تا از تصمیمی که گرفته­ اند حداقل پشیمان نشوند (چه بسا به این تصمیم ایمان بیاورند و بعدها به آن افتخار کنند). اولین و مهمترین قدم برای دستیابی به این هدف که در طول تمام فرایند مشاوره مورد تاکید است، استفاده از مهارت های پایه می­ باشد که گوش دادن فعال و انعکاس محتوا در این مرحله از بیشترین اهمیت برخوردارند تا در اولین تماس به مراجع نشان داد که مسئله او برای شما نیز مهم است.

در نظر داشته باشید که استفاده از مهارت های پایه در اولین تماس تلفنی احتمالا موجب این خواهد شد که به اصطلاح شخص تماس گیرنده سفره دلش را بخواهد باز کند. برای جلوگیری از چنین اتفاقی توصیه می­ شود که از فن قطع کلام تعویقی استفاده شود، بدین صورت که گفته می شود که اهمیت مباحث مطرح شده را متوجه هستید اما پرداختن به این مسائل در جلسه درمان و توسط متخصص صورت می گیرد.

 

ثبت دقیق اطلاعات در اولین تماس

نکته دیگری که برای اولین تماس باید در نظر داشت این است که اطلاعات مطرح شده به دقت ثبت شود. (مشکل فرد چیست؟ اگر برای جلسه خانوادگی درخواست دارند کدام عضو تماس گرفته است؟ و…). این اطلاعات به طور قطع در فرایند و هدایت جلسه اول راهگشا و تسهیل گر خواهد بود. همچنین اگر اطلاعاتی وجود دارد که از نظر مشاور ضروری است که پیش از شروع جلسه در اختیار وی باشد باید در این تماس نسبت به آگاهی در مورد آنها اقدام کرد (البته در نظر داشته باشید که این اطلاعات و نحوه پرسش در مورد آنها آسیب زننده نباشد).

گذشته از تمام مسائلی که مطرح شد ترجیحا در مراحل پایانی تماس به مسائل مالی و قوانین اشاره کنید. البته این ترجیح برای زمان اشاره به این مسائل است و به طور کلی پرداختن به آن ضروری است چرا که یکی از دغدغه ­های مهم مراجعین هزینه­ ها و نحوه پرداخت آن است (و اینکه در صورت لغو جلسه چه اتفاقی خواهد افتاد) که پاسخ به آنها اعتماد فرد تماس گیرنده را به دنبال خواهد داشت.

تاثیر تماس اولیه

به یاد داشته باشید در صورت موثر واقع شدن تماس اولیه، شخص تماس گیرنده با نگرانی کمتری فرایند درمان را شروع کرده و ادامه خواهد داد. بنابراین سعی کنید که اولین تصویری که از شما در ذهن مخاطب نقش می­بندد (چه در جایگاه منشی و چه در جایگاه مشاور) برای او ایمنی بخش باشد.