تحلیل روانشناختی فیلم دختر گمشده (Gone Girl)

تحلیل روانشناختی فیلم دختر گمشده (Gone Girl)

تحلیل روانشناختی فیلم دختر گمشده (Gone Girl)

 

فیلم دختر گمشده: قدرت زنانگی

«همه ی ما در اوایل شکل گیری یک ارتباط کلاهبرداری میکنیم ، ما طوری رفتار میکنیم تا فردی را عاشق خودمان کنیم و سعی میکنیم تمامی زوایای شخصیتمان را به او نشان ندهیم. ما به اون نشان نمیدهیم وقتی چند سال دیگر این نقاب دروغین از صورتمان بیفتد ، ممکن است چه بلاهایی سر یکدیگر بیاوریم.» اینها حرف های تامل برانگیز گلیگان فلین ، نویسنده ی رمان دختر گمشده در مورد شکل گیری ایده اصلی رمان اش است. حال در نظر بگیرید نوشته های کسی که تا این حد سیاه می اندیشد توسط فیلمساز تاریکی ها یعنی «دیوید فینچر» به تصویر کشیده شود.نتیجه ملغمه ای از شخصیتها و کنش های تیره و تاری میشود که تا مدت ها ذهن را درگیر میکند.

 

فیلم دختر گمشده ، به دنبال کالبد شکافی روابط زناشویی عصر حاضر در بستر داستانی ابسور و معمایی است. فیلم درباره ی این است که ما چگونه ویژگی های ناسازگارانه شخصیتمان را به روابطمان تزریق میکنیم و موجب فروپاشی آن میشویم. ویژگی های شخصیتی ای که به زعم نویسنده رمان سعی در پنهان کردن آن ها داریم اما از کودکی به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه و به واسطه ی تربیت یا طبیعت در ما رسوب میکنند. هدف این متن ، استخراج روانشناختی همین ویژگی ها است که دیوید فینچر در این فیلم آن ها را با دقت و صحت تحسین برانگیزی در دل شخصیت های فیلم پرداخت کرده است.

تحلیل روانشناختی فیلم دختر گمشده (Gone Girl)

حتما بخوانید:  تحلیل روانشناسی فیلم دارکوب

«پرده ی اول: داری به چی فکر میکنی؟»

نیک دان (بن افلک) از شهر کوچکی در ایالات میزوری و از خانواده ای متوسط به نیویورک آمده و در یک مجله ی مردانه مطلب مینویسد. در خلال دیالوگ های فیلم میفهمیم پدرش در کودکی رابطه ی گرم و دوستانه ای با او نداشته است. همین موضوع میتواند ریشه ی رفتار ضد منبع قدرت و لجبازانه ش باشد. نیک مشخصا از تحت کنترل بودن بیزار است و اگر چنین احساسی کند بی درنگ واپسروی میکند و از کوره در میرود.

هنگامی که در دوره ی بیکاری است به انجام بازی های دیجیتالی میپردازد. وقتی همسرش از او انتقاد میکند ، ناخودآگاه وی را به زمین پرتاب میکند و هنگامی که کارآگاه راندی بانی (کیم دیکنز) خبر مثبت بودن آزمایش بارداری همسرش به او را میدهد ، بی مهابا لیوان در دستش را به زمین میکوبد. از منظر اریک برن و نظریه ی تحلیل روابط محاوره ای ، اینگونه رفتار ها خبر از وجود تیپ شخصیتی کودک طغیانگر و ناسازگار میدهد. نیک نقش کودک سرکش را خوب ایفا میکند و در هر واکنشش یک حس لجبازی بچگانه نهفته است زیرا از کودکی آموخته که در مقابل هر قدرتی (پدر به عنوان ابژه قدرت در کودکی) بایستد و خودنمایی کند.

خودشیفته ، کمالگرا و کنترلگر. شاید سه کلید واژه ی اصلی برای ورود به شخصیت ایمی الیوت(رزاموند پایک) همین ها باشند. او زیبا و باهوش و از خانواده ای سطح بالا از تمام لحاظ است.تک فرزند است و به همین دلیل اغلب اوقات در مرکز توجه بوده و از طرفی والدینش همیشه او را مجبور کرده اند در اوج باشد ؛ زیرا الهام بخش آنها در نوشتن سری کتاب های کودکانه «ایمی شگفت انگیز» بوده است.

اما شخصیت رویایی داخل کتاب همیشه بهتر از ایمی واقعی بوده و این امر باعث شده او همیشه نسبت به شخصیت خیالی مورد نظر والدینش احساس حقارت و خودکمتر بینی داشته باشد. همین احساس کهتری و حقارتی که ایمی از کودکی به دلیل مقایسه ی بی حد و امان خودش با ایمی داخل کتاب احساس میکرده ، باعث شده همیشه در تلاش باشد تا به کودک مورد علاقه ی والدینش نزدیک شود از همین رو با نگاه آدلری میتوان گفت او رگه هایی از رقابت جویی و تخاصم فرزندان اول و عقده برتری/حقارت را در خود دارد.

ایمی رابطه ی خوبی با پدر و مادرش دارد ولی آنها همواره در حال کنترل و اجبار ایمی هستند تا او را بیشتر به کتابشان نزدیک کنند. ایمی زندگی سخت و تحت سلطه ای داشته است. اریک برن میگوید کودک از طریق مکانیسم همانند سازی ویژگی های والدینش را کسب میکند و در بزرگسالی از خود بروز میده. از آنجایی که ما از شدت سلطه جویی والدین ایمی باخبریم ، میپذیریم که ایمی میتواند ویژگی های یک فرد کنترل گر و سلطه جو را در خود پرورش داده باشد و البته در نهایت میبینیم این میل به استبداد و خودسری تا آنجا پیش میرود که مایه های ماکیاولیایی می یابد.

«پرده دوم: چه احساسی داری؟»

داستان یک خطی دختر گمشده تقریبا چنین چیزی است: زنی خیانت دیده سعی دارد با اجرای نقشه ای بی نقص از شوهر خیانت کارش انتقام بگیرد. با نگاهی رادیکال و مطلق به مقوله اخلاق و مسئله خیانت به همسر ، نیک بی شک فرد پلید و بی توجهی است که افشای عشق ممنوعه اش میتواند عامل اصلی از خود فروپاشی ایمی باشد. اتفاقا جالب اینجاست که 60 دقیقه ی اول فیلم دقیقا با همین رویکرد پیش میرود ؛ یعنی نیک را به عنوان ابژه سراسر شر به ما معرفی میکند. مردی که نه تنها از مفقود شدن همسرش غمگین نیست ، بلکه در وضعیت بغرنج کنونی نمیتواند از اعیاشی های شبانه اش دل بکد. اما بعد از گره گشایی فیلم در مورد زنده بودن ایمی و نقشه ی شیطانی او ، نگاه فیلم سوبژکتیو ، پدیدارشناسانه و انسانی شده میشود.

حال با همین تغییر نگاه ، خیانت نیک به همسرش نه تنها ناشی از خباثت او نیست بلکه کاملا طبیعی است. در این شکی نیست که خیانت در هر صورت یک امر ناصواب و غلط است اما اگر رخداد های قبل از آن خیانت را در مثلث عشق استرنبرگ جایگذاری کنیم میفهمیم که این عمل ناشی از زیاده خواهی یا زنبارگی نیک نیست ، بلکه ناشی از طبیعت اوست. استرنبرگ معتقد است عشق کامل در چرخه ای از تعهد، صمیمیت و روابط جنسی در گردش است. حال اگر هر یک از این چرخ دنده ها لطمه ببیند و نتواند کار خودش را به درستی انجام دهد ، رابطه از هم می پاشد.

در مورد نیک و ایمی این چرخه درست کار میکند و مشکل ندارد اما وقتی آنها به دلیل بحران مالی سال 2008 ایالت متحده و البته نگهداری از مادر سرطانی نیک از نیویورک به میزوری نقل مکان میکنند تمام معادلات رابطه شان به هم میریزد. ایمی همیشه مرکز محبت و توجه اطرافیانش بوده اما بعد از برگشتن نیک پیش خانواده اش ، دیگر مثل سابق مرکز توجه نیست.

ایمی آنقدر کمالگرا و خودشیفته است که نمیتواند خردورزانه این بحران را پشت سر بگذارد و پیش خود فکر میکند به یک چیز بی مصرف و دورانداختنی تبدیل شده است. او برای رهایی از این احساس، رو به کنترل و بهانه گیری از نیک می آورد. در نتیجه ایمی و نیک صمیمیت گذشته را از دست میدهند و این امر روابط زنشویی شان را سرد میکند. وقتی این دو ضلع مثلث (صمیمیت و رابطه جنسی) فرو بریزند ، ناگزیر ضلع دیگر (تعهد) از بین میرود و مردی که به واکنش های لجبازانه شهره است ، حالا با برقراری رابطه با دختری جوان به همسرش خیانت میکند.

حتما بخوانید:  تحلیل فیلم ایدا (Ida) از منظر روانشناسی وجودی

«پرده آخر: ما چه بلایی سر همدیگر می آوریم؟»

به داستان یک خطی فیلم برمیگردیم و البته نقشه ی انتقام جویانه ی ایمیِ خیانت دیده. نقشه ای وسواس گونه که شش ماه وقت صرف طرح ریزی اش شده است. این نقشه کاملا با شخصیت ایمی جور در می آید. کمالگرایانه ، بی عیب و نقص و ناگریز. نقشه ای که البته با یک حرکت احمقانه ی خود ایمی و دزدیده شدن پول هایش نقش بر آب میشود و چرخ فلک او را نزد دسی(نیل پاتریک هریس) می برد.

رفتار های مالکانه ی دسی عاشق پیشه نسبت به ایمی و البته حضور نیک در یک برنامه ی تلویزیونی ،در نهایت منجر به اتفاق شوم و هولناکی میشود که خباثت ذاتی دیوانه وار و بعد روان پریش شخصیت ایمی را برملا میکند و بی اغراق او را به عنوان خبیث ترین شخصیت چند سال اخیر سینمای جهان در ذهن سینما دوستان تثبیت میکند.

دیوید فینچر در مصاحبه ای درباره ی فیلم دختر گمشده گفته است: «در یک نمایش خصوصی فهمیدم که بینندگان بعد از تماشای فیلم به دو تیم طرفدار ایمی و طرفدار نیک تبدیل میشوند. اگر شما معتقدیدکه برای حفظ یک رابطه هر کاری اعم از دروغ ، دزدی ، تهمت و حتی قتل نیز جایز است ، باید بدانید که شما در تیم طرفداران ایمی هستید! »

Print Friendly, PDF & Email

7
نظر شما چیست؟

avatar
700
7 Comment threads
0 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
طاهرهامینزینبشادیعلیرضا Recent comment authors
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
منصوره
مهمان
منصوره

فیلم دختر گمشده عالی است تحلیل روانشناختی فیلم هم بسیار جالبه من فکر میکردم ایمی آنتی سوشاله

اشکان
مهمان
اشکان

بی دروغ بهترین نقد فارسی درمورد فیلم بود

علیرضا
مهمان
علیرضا

مرسی از نقد عالی
میشه که مشکل های ایمی رو فقط و فقط توی رگه های خودشیفتگی شخصیتش خلاصه کرد؟
من فکر میکنم ایمی رگه هایی از اختلال ضد اجتماعی رو داشت(با اینکه سابقه اختلال سلوک رو نداشته)
هیچ توجهی به اسیب دیدن پارتنرهای خودش نداشت
عذاب وجدانی دیده نمیشه و در واقع ایمی ابدا رو نمیکنه که چه رذل شروریه!(حقه بازی و فریبکاری)
ایمی دروغ های بزرگ و زیادی در طوله فیلم گفت
ایمی ابدا به این موضوع توجهی نداشت که با کارهای غیر قانونی که انجام داده و همچنان انجام میده چه خطرهایی تهدیدش میکنن
و در اخر اینکه به نظرم پلیس میتونست متوجه حقیقت ماجرا بشه که حالا بماند چون نمیخوام نظرم بیشتر از این طولانی بشه ولی کارگردان خواست که تا حدودی قضیه رو به نفع ایمی ماست مالی کنه
خواهش میکنم نظرم رو منتشر کنین
تشکر

شادی
مهمان
شادی

تحلیل خوب و جالبی بود.اما هنوز برای من شخصیت ایمی گنگه.آیا با کارهایی ک میکرد نمیشه ازش ب عنوان یه فرد ضد اجتماعی نام برد؟

زینب
مهمان
زینب

نقد خوبی بود ولی میتونست خیلی دقیق تر و پرمحتواتر هم باشه!

امین
مهمان
امین

برکینگ بد بدترین سریاله نگاش نکنید وقتتون رو هدر ندید مسخرس ولی این فیلم(gone girl) قشنگه

طاهره
مهمان
طاهره

خیلی فیلم روانشناختی عالی بود میشه ساعت ها بحث کرد.رابطه زناشویی که خیلی ها درگیرشن