بی انگیزگی ثمرۀ ترس است.

چاپ مقاله

بی انگیزگی ثمرۀ ترس است.

ترس:

به نظر شما ترس چیست؟ چرا می ترسیم؟ آیا ترسیدن مفید است یا خیر؟

ترس یک واکنش احساسی، احتیاطی و طبیعی در مقابل یک خطر است؛ یک مکانیزم دفاعی در بدن، که به علت دفاع از خطرات احتمالی در ذهن و جسم انسان قرار داده شده است تا انسان بتواند جان خود را از خطرات نجات دهد. با این اوصاف ماهیت خود ترس خوب است اما زمانیکه این احساس بدون وجود خطر، باعث دردسر میشود جای بسی تأمل است. وقتی از چیزی برای مدت طولانی و به طور اغراق آمیزی بترسیم، هم می تواند جسم ما را تحت تأثیر خود قرار بدهد و بیمار کند و هم فکر و روحمان درگیر آن باشد و آن وقت انجام خیلی از کارها و رو به رو شدن با خیلی از موقعیت ها برای مان سخت می شود. درواقع به نوعی بی انگیزه به زندگی میشویم، حالتی منفعلانه به خود می گیریم و از تغییر دادن شرایط و حرکت کردن به سمت جلو دست میکشیم. نقطه مقابل ترس، شجاعت است.

[irp posts=”9580″ name=”تحلیل فیلم توت فرنگی های وحشی از نگاه وجودی”]

 

بی انگیزگی ثمرۀ ترس است.

 

انگیزه داشتن برای زندگی شجاعت می خواهد:

تغییر کردن به شجاعت نیاز دارد.

تعدادی حشره کوچک در یک برکه، زیر آب زندگی می کردند. آنها تمام مدت می ترسیدند از آب بیرون بروند و بمیرند.یک روز یکی از آنها بر اساس ندای درونی از ساقه یک علف شروع به بالا رفتن کرد؛ همه فریاد می زدند که مرگ تنها چیزی است که عاید او می شود، چون هر حشره ای که بیرون رفته بود برنگشته بود. وقتی حشره به سطح آب رسید نور آفتاب تن خسته او را نوازش داد و او که از فرط خستگی دیگر رمقی نداشت روی برگ آن گیاه خوابید. وقتی از خواب بیدار شد به یک سنجاقک تبدیل شده بود. حس پرواز، پاداش بالا آمدنش بود. سنجاقک بر فراز برکه شروع به پرواز کرد و پرواز چنان لذتی به او داد که با زندگی محصور در آب قابل مقایسه نبود. تصمیم داشت برگردد و به دوستانش هم بگوید که بالای ساقه ها کسی نمی میرد ولی نمی توانست وارد آب شود چون به موجود دیگری تبدیل شده بود.

شاید بیرون رفتن از شرایط فعلی ترسناک باشد؛

اما مطمئن باشید خارج از پیله ترس، تلاش برای رفتن به سوی کمال عالی است.

[irp posts=”9686″ name=”فرزند من در حال بزرگ شدن است : جر و بحث کردن نوجوانان”]