بیشترین رنج انسان ریشه در اضطراب دارد

چاپ مقاله

بیشترین رنج انسان ریشه در اضطراب دارد

 

اروین یالوم:

«اروین دیوید یالوم»، روان پزشک وجود گرا، نویسنده امریکایی و استاد سابق دانشگاه استنفورد است که آثارش در چندین سال اخیر در همه جای دنیا و همین طور بین مخاطبان ایرانی با استقبال خوبی روبه رو شده است. او از محبوب ترین روان درمانگران حال حاضر دنیاست و این محبوبیت دو طیف از مخاطبین را در برمی گیرد: روان شناسان و متخصصان و همین طور خوانندگان غیرمتخصص علاقه مند به مسائل روان شناسی و فلسفی.

پایه گذار مکتب روان درمانی وجودی

اروین یالوم پایه گذار مکتب روان درمانی وجودی است؛ مکتبی که ریشه در فلسفه اگزیستانسیالیسم دارد و در کتاب «روان درمانی اگزیستانسیال» پایه های این نظریه را تبیین کرده است. علت شهرت او، جدا از کتاب های مفید و کاربردی روان پزشکی همچون روان درمانی اگزیستانسیال و گروه درمانی، بابت رمان های پرفروشی است که توانست توجه عام و خاص را به خود جلب کند.

بیشترین رنج انسان ریشه در اضطراب دارد

یالوم قلم جذاب و شیرینی دارد و مطالعات بسیار او در زمینه ادبیات باعث شده است که مفاهیم روان شناسی را در بعضی از آثارش به زیبایی در قالب داستانهایی پرکشش روایت کند. همین موضوع سبب شد که او بتواند گامی فراتر از سایر روان شناسان و روان پزشکان بردارد. کمتر کسی در طول تاریخ ۱۵۰ ساله علم روان شناسی توانسته است تا این حد نظر مخاطب متخصص و غیرمتخصص را به خود جلب کند و شاید بتوان از این نظر در بین روان شناسان متاخراو را با «اریک برن» مقایسه کرد.

اریک برن با آثارش از جمله کتاب «بازی ها» توانست مفاهیم پیچیده روان شناسی را برای طیف های مختلفی از مخاطبین به صورت ساده و قابل فهم توضیح دهد؛ یالوم نیز با آثارش توانست روان شناسی را به حیطه مطالعه مردم عادی بکشاند و مسائل روان شناختی را به عامه مردم ارائه کند. و رنج های جدانشدنی زندگی یالوم معتقد است بیشترین رنج انسان ریشه در اضطراب هایی دارد که هراس های وجودی هستند؛ اگر بخواهیم با زبان ادبیات و فرهنگ خودمان از این اضطراب ها سخن بگوییم، شاید به طور خلاصه مصداق همین بیت معروف باشد که «از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود/ به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم».

یافتن پاسخی برای اضطراب = مرهم درد

یالوم درواقع براین باور است که با برخورد درست با این اضطرابها و یافتن پاسخی برای آن، مرهمی بر بسیاری از رنج هاو آلام بشری خواهیم بود. او در روان درمانی وجودی این اضطراب ها را به چهار بخش اصلی تقسیم میکند که شامل مرگ، آزادی، انزوا و معنی زندگی می شود. اینکه همه ما میدانیم که روزی دیگر وجود نخواهیم داشت و آنچه هست به دست نیستی میرود خود می تواند سبب پریشان حالی آدمیزاد شود. اینکه به قول «سارتر» انسان محکوم به آزادی است؛ بنابراین فرد کاملا در برابر زندگی خویش مسئول است و نه فقط در برابر اعمال خود، بلکه در برابر کوتاهیهایش هم مسئولیت دارد.

اینکه میدانیم هریک از ما در هستی تنها هستیم بررنج انسان بودن ما می افزاید؛ به اعتقاد یالوم، هیچ رابطه ای قادر به از میان بردن تنهایی نیست و ما میتوانیم در تنهایی یکدیگر شریک شویم و عشق درد تنهایی را جبران میکند. درنهایت معنای زندگی چهارمین دلواپسی غایی بشر است. بسیاری از درمانگران بالینی پی برده اند تعداد بیمارانی که برای شکایتی مرتبط با فقدان معنادر زندگی جویای درمان می شوند، به سرعت رو به افزایش است. یالوم معتقد است انسان باید بتواند در فاصله تولد تا مرگ برای خود معنایی ارضاکننده بجوید و گاه در این مسیر دشوار کسی توان یاری رساندن به او را ندارد.

 

ادامه ی این مطلب را در قسمت بعدی مقاله بخوانید…