بحران های موجود در زندگی مشترک

بحران های موجود در زندگی مشترک

بحران های موجود در زندگی مشترک

 

بحران در زندگی مشترک

علاوه بر تجربه بحران در مراحل خاصی از زندگی، افراد در ازدواج و زندگی مشترک خود نیز بحران های زیادی را تجربه می کنند. طبق مراحل رشد روانی – اجتماعی از دیدگاه اریکسون هشت بحرانی که افراد در طول زندگی خود تجربه میکنند. بحران شامل یک تغییر آشکار در چشم انداز افراد است و بحران ها لحظة انتخاب پسروی یا رکود و یا پیشروی و با رشد هستند

 

بحران های زندگی

کاست (۲۰۱۱) پس از تحقیقات خود در دانشگاه زوریخ، در کتاب خود با عنوان بحران های زندگی، فرصت های زندگی می شوند، به فرآیندهای مشابه در انواع بحران ها اشاره می کند. از نظر او انواع بحران ها از جمله بحران بلوغ، بحران بیماری، بحران جدائی، بحران بیکاری و امثال آن، می توانند موجب تغییراتی مثبت در بینش، روش، سبک زندگی و درنهایت پختگی افراد گردند، البته به شرطی که فرد پیام اصلی بحران ها را دریافت کند. از دیدگاه کاست از این مراحل بحرانی می توان به عنوان عبور از ایستگاه های زندگی» یاد کرد.

به اعتقاد کاست (۲۰۱۰) بحران ها جزئی از زندگی هستند و در عین حال می توانند یک فرصت محسوب شوند؟ به عبارتی هنگام مقابله صحیح با بحران ها، توانمندی ها و ظرفیت های خلاق فرد شكوفا می شوند.
کاست معتقد است که معمولا بحران به عنوان مسئله ای بسیار دردناک تلقی می شود و موقعیتی است که در آن فرد خود را در مواجهه با مشکل بزرگی می بیند. در آن شرایط، فرد همزمان احساس می کند که مشکل او غیرقابل حل است. مسائل و مشکلاتی که قبلا برای فرد روشن و واضح بودند، به عنوان مشکل غیرقابل حل مطرح می شوند.

بحران های موجود در زندگی مشترک

مشخصه اصلی یک بحران

در فرآیند بحران، فرد ناراضی است و هویت و موجودیت خود را زیر سوال می برد. در این مرحله، زندگی چهره تاریک، خصمانه و محدود خود را نشان می دهد، زمانی که تغییر مثبتی در شرف وقوع نیست و اعتقادی به پیشرفت و ارائه راهکارهای جدید در زندگی وجود ندارد. کاست مشخصه اصلی یک بحران را «ترس» می داند. او از صحبت کردن و درد دل کردن با فردی مورد اعتماد، به عنوان عاملی مهم در تسکین فرد و پیشگیری از وخیم شدن بحران، یاد می کند. او درعین حال توصیه می کند که نیاز است افراد ازلحاظ روحی و عاطفی از بحران فاصله بگیرند و به منظور تعمق و گرفتن نیرو مدتی به خود بپردازند. او معتقد است که مسائلی مانند بازنشستگی، ازدواج فرزندان و… نیز می تواند باعث به وجود آمدن این بحران ها شوند

 

حتما بخوانید:  کودک هشت ساله

از بحران ها استقبال کن

سوهورست (۲۰۰۷) در کتاب خود با عنوان خود را دوست داشته باش و از بحران ها استقبال کن ، از بحران ها به عنوان عامل بسیار مهم و حیاتی در ارتباطات نام می برد. او معتقد است که می توان از بحران ها به عنوان یک فرصت و شانس استفاده کرد. سوهورست که در زندگی مشترک خود مراحلی بسیار بحرانی را تجربه کرده و تا آستانه جدایی پیش رفته بود، در کتاب خود از بحران به عنوان پیام و عاملی تغییر دهنده در روابط زندگی مشترک پاد می کند، البته مشروط بر اینکه افراد پیام بحران را درست دریافت کنند.

 

شش مرحله ازدواج های مدرن

از دیدگاه کوواکس (۲۰۰۷)، تاسازگاری ها و ناهماهنگی ها در زندگی مشترک، که به تعبیری می توان آنها را «بحران» نامید، جزء مرحله چهارم از شش مرحله ازدواج های مدرن هستند. کوواکس شش مرحله ازدواج مدرن را این گونه بیان می کند:

1) مرحله اول، به مرحله شیفتگی و فوران عشق» است. در این مرحله، دو نفر احساس می کنند که ایده آل یکدیگر هستند و نقاط مشترک زیادی دارند، تلاش در برآوردن آرزوهای یکدیگر دارند و دوست دارند مدام در کنار یکدیگر باشند.

۲) مرحله دوم، مرحله انتظارات و توقعات است. در این مرحله ضعف ها و تفاوت ها آشکار می شوند، افراد سعی می کنند. به علایق خود رسیدگی کنند و وظایف عادی و روزمره خود را انجام دهند. در این مرحله دو طرف احساس می کنند که بازنده هستند.

۳) مرحله سوم، مرحله «جنگ قدرت است. در این مرحله افراد سعی در عوض کردن یکدیگر دارند، بی اعتمادی بین آنان حاکم می شود و خشم و مقصر دانستن یکدیگر شروع می شود.

۴) مرحله چهارم، مرحله برانگیختگی هفت ساله زناشویی است، به عبارتی مرحله بحران و مقابله با ناسازگاری ها و ناهماهنگی ها است. در این مرحله افراد احساس اخفگی می کنند، بسیاری به رابطه خود با طرف مقابل خاتمه می دهند و طلاق و جدایی به عنوان عامل مقابله با بحران مطرح می شود.

۵) کو واکس معتقد است در صورت حل شدن تعارضات و ناسازگاری ها در مرحله ۴، می توان مرحله ۵ را به مرحله آشتی نامید. در این مرحله افراد تدریجا به سوی یکدیگر می آیند و به این نتیجه می رسند که حتما نباید همسرشان نیازهای آنان را برطرف کند.

۶) در مرحله شش که مرحله پذیرش است، تعادلی بین فاصله و نزدیکی ایجاد شده، افراد از بودن با یکدیگر لذت می برند و یکدیگر را آنگونه که هستند، می پذیرند مدل کو واکس گویای آن است که بحران ها و نارضایتی ها در هر زندگی مشترک وجود دارند، افراد تنها باید یاد بگیرند که در این روابط رشد کنند.

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700