با انتظارات نامعقول مبارزه کنید

با انتظارات نامعقول مبارزه کنید

 

با انتظارات نامعقول مبارزه کنید

افرادی که زندگی زناشویی آنها آشفته است بیشتر از کسانی که زندگی های زناشویی باثبات دارند عقاید نامعقولی را در سر می پرورانند. به رغم این واقعیت که تقریباً همه زن و شوهرها گاهی با هم اختلاف عقیده دارند، ممکن است باور داشته باشند که هرگونه اختلاف عقیده ای مخرب است. آنها تصور می کنند که اختلاف نظر دربارهٔ خویشاوندان، فرزندان، یا فعالیت های جنسی به معنی آن است که یکدیگر را دوست ندارند یا زندگی زناشویی آنها پا در هو است.

با انتظارات نامعقول مبارزه کنید

امکان دارد که آنها باور داشته باشند که همسر آنها باید بتواند ذهن آنها را بخواند (و بداند که آنها چه می خواهند)، که همسر آنها نمی تواند تغییر کند، که آنها باید شریکان جنسی عالی باشند، و اینکه مردان و زنان از نظر شخصیت و نیازها تفاوت فاحشی با هم دارند. این منطقی و سازگارانه است که همسران بدانند که هیچ دو نفری تمام اوقات با هم توافق ندارند، باید به جای اتکا به «ذهن خوانی»، خواسته های خود را ابراز کنند تا پیام یکدیگر را دریافت نمایند، معتقد باشند که همه ما می توانیم تغییر کنیم (هرچند که تغییر ممکن است آهسته صورت گیرد)، مقداری ناکامی جنسی را تحمل کنند، و به صورت برابر با یکدیگر رفتار کنند.

حتما بخوانید:  فشار روانی چیست؟

اختلاف نظر در زندگی زناشویی

در مجموع، اختلاف نظر به خودی خود برای زندگی زناشویی مخرب نیست. اختلاف نظر در هر زندگی زناشویی یافت می شود. مسئله این است که زن و شوهر چگونه اختلاف نظر را مدیریت میکنند. اعتقاد به اینکه اختلاف نظر به خودی خود مخرب است عقیده ای غیرمنطقی است که میتواند سازگاری زندگی زناشویی را به خطر اندازد.

 

مواردی که مخرب زندگی زناشویی اند:

گاتمن و کرکاف معلوم کردند که اختلاف نظر و ابراز خشم در صورتی که به طور ٬ مناسبی حل و فصل شوند، میتوانند در بلندمدت به رضایت زناشویی کمک کنند. آنها زندگی های زناشویی را به مدت سه سال پیگیری کردند و دریافتند که موارد زیر تأثیرات مخرب بلندمدت دارند:

1-دفاعی بودن یا بهانه تراشی به جای پذیرفتن مسئولیت برای مشکلات تهمت زدن بدون اشاره کردن به اینکه ممکن است نظر همسر مقداری اعتبار داشته باشد
2-گفتن فقط آنچه که همسر باید انجام دادن آن را متوقف کند و نه آنچه او باید به دفعات بیشتری انجام دهد
3-اشتباهاً متهم کردن همسر به داشتن احساسات، عقاید، یا انگیزه های بد که واقعاً آنها را ندارد – و بعد سرزنش کردن او به خاطر این احساسات، عقاید یا انگیزهها لجوج بودن: خودداری از پذیرفتن مصالحه یا تحمل کردن اختلاف ها
4-بیان کردن اظهارات تحقیرآمیز یا توهین کردن، ناله و فغان کردن

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700