اضطراب درمانگران تازه کار: چگونه اضطراب خود را در جلسه درمان کنترل کنیم؟

چاپ مقاله

تازه کار : چگونه اضطراب خود را در جلسه درمان کنترل کنیم؟

درمانگران تازه کار: چگونه اضطراب خود را در جلسه درمان کنترل کنیم؟

تمام مشاوران و روانشناسان تایید می کنند که تجربه اضطراب از جانب مشاور در اولین جلسات رواندرمانی و مشاوره امری است عادی و متداول. این اضطراب گاهی اوقات آنچنان شدید است که بعضی از مشاوران را از حضور در جلسه منصرف می کند. اما برای مدیریت این مسئله باید چه کار کرد؟

اضطراب درمانگران تازه کار: چگونه اضطراب خود را در جلسه درمان کنترل کنیم؟

تجربه اضطراب درمانگران

اول از همه دوباره تاکید میکنم که به یاد داشته باشید این تجربه فراگیر و طبیعی است. تمام مشاوران پیش از شما و بعد از شما این تجربه را داشته اند و خواهند داشت. این احساس در اولین جلسات بسیار شدیدتر است و با گذر زمان و برگزاری جلسات مشاوره (بخصوص تحت نظر یک سوپروایزر و استاد متبحر) کم رنگ خواهد شد. اما برطرف شدن کامل آن یک تجربه چندین و چند ساله نیاز دارد زیرا شما به عنوان مشاور باید با انواع و اقسام مراجعین و مشکلات روبرو شده باشید تا تسلط کامل بر امر مشاوره پیدا کرده باشید و این مواجهه با مراجعین و مشکلات جدید موجب به چالش کشیده شدن شما و تردید در مورد مهارت های خودتان می شود.

همواره یک سوپروایزر داشته باشید

با توجه به نکته پیشین، همواره یک سوپروایزر داشته باشید تا در مورد مراجعین و مشکلات جدیدی که در جلسه با آنها مواجه می شوید با وی صحبت کنید و مشورت بگیرید. علاوه بر آن سوپروایزر به شما کمک خواهد کرد تا هم نکات مثبت و هم نکات منفی جلسات خود را متوجه شوید. معمولا کارورزان نسبت به نکات منفی یا مثبت جلسات خود دچار سوگیری هستند و نیازمند یک چشم سوم برای کمک به آنهاست.

جدای از آن کارورزان تا زمانی که به سطحی از توانایی برسند (که سوپروایزر آن را تشخیص می دهد)، همواره نیازمند یک راهنما می باشند. همچنین بسیاری از کارورزان نسبت به “صدمه زدن به مراجع” یا “اخلاقی نبودن” جلسه مشاوره یک تازه کار ابراز نگرانی می کنند که وجود یک سوپروایزر راه حل مناسبی برای کمک به این افراد در جهت غلبه بر ترس هایشان می باشد.

 

اضطراب درمانگران تازه کار: چگونه اضطراب خود را در جلسه درمان کنترل کنیم؟

اشتراک گذاری تجربه

پیشنهاد دیگری که به طور عادی نیز اتفاق می افتد این است که تجربه و احساس خود را با دیگران به اشتراک بگذارید. مطمئنا بین آن چیزی که شما تجربه کرده اید با دیگران نکات مشترکی وجود دارد که شگفت زده خواهید شد و باعث کاهش اضطراب شما خواهد شد. حتی در صورت پیدا کردن تفاوت به جای شباهت، شما به دنبال کشف علت و در صورت نیاز راهکار برای حل آن خواهید رفت که خود آن فرایندی آرامش بخش خواهد بود.

تمرکز بر ایجاد رابطه حسنه

شاید مهمترین توصیه ای که هرگز نباید آن را فراموش کنید این است که بیشتر از درمان و اینکه “الان باید چیکار کنم؟” بر ایجاد رابطه حسنه با مراجع خود تمرکز کنید. یکی از اتفاقات رایج در جلسه درمان منحرف شدن مشاور از رابطه درمانی و به دنبال پاسخ برای سوال “الان باید چیکار کنم؟” برای فرار از فشاری است که در جلسه حس می کند. کارورزان باید این نکته را آویزه گوش خود قرار دهند که “الان باید چیکار کنم؟” در جلسه درمان (بخصوص در جلسات نخست هر مراجع) زنگ خطر رها کردن رابطه مشاور-مراجع است و باید به سرعت به دنبال مهارت های پایه بروید.

تداوم اضطراب

توصیه پایانی این است که در صورت تداوم اضطراب و عدم کاهش در طول یک ماه حضور در جلسات کارورزی و مشاوره، به سراغ درمان بروید. اگرچه تمام متخصصین سلامت روان نیازمند طی کردن یک دوره درمانی هستند اما این مشکل به صورت اختصاصی نیازمند یک مداخله به نظر می رسد. شاید مشکل شما اعتماد به نفسی باشد که آسیب دیده و حتی به وسیله تجربه کارورزی کسب یا آن را درست نکرده اید.

با تمام این توصیفات فراموش نکنید که بزرگترین مشاوران و نظریه پردازان نیز زمانی مانند شما بودند و با کسب تجربیات متفاوت تبدیل به مشاوری زبردست شده اند. شاید آنها هم با آفریدن یک فاجعه (به زعم خودشان)، ترس و اضطراب خود را شکست داده اند و تبدیل به آن مشاور و نظریه پرداز زبردست شده اند.