ارتباط خود یک موجود زنده است!

ارتباط خود یک موجود زنده است!

ضرورت ارتباط :

آیا تا به حال برای شما پیش آمده است که سعی در برقراری ارتباط داشته باشید ولی مقصود شما درک نشده باشد؟ هدف از برقراری ارتباط با دیگران چیست؟

هدف از برقراری ارتباط با دیگران این است که بتوانید پیام خود را به آنها منتقل سازید تا افکار و ایده های شما درک شود. اگر شما نتوانید با همسر، فرزند، والدین یا رئیس تان به طور واضح و موثر ارتباط برقرار کنید، تعامل صحیحی بین شما شکل نمی گیرد و نمی توانید صحبت یا ایده های یکدیگر را درک کنید. عدم توانایی برقراری ارتباط موثر باعث شکل گیری تعارضات بین فردی و در نهایت انزوا و تنهایی شما خواهد شد. 

ارتباط صرفاً یک انتقال پیام ساده نمی باشد؛ بلکه نحوۀ تبادل اطلاعات و احساسات نیز وجود دارد. در حقیقت ارتباط نقش بسیار مهمی را در زندگی هریک از ما ایفا می کند ؛ یالوم معنای زندگی هر فرد را به نحوۀ ارتباط او با دیگران تعریف می کند؛ به این معنا که نحوۀ ارتباط ما با یکدیگر به زندگیمان معنا می بخشد. با این تفاسیر مشکل در ارتباط باعث می شود معنای زندگیمان دچار مشکل شود و همین امر سبب می شود که دچار سردرگمی و پوچی در زندگی شویم؛ و پوچی و سردرگمی نیز سبب نفرت از خود و دیگران می شود؛ به نوعی دچار افسردگی می شویم. 

 

حتما بخوانید:  ریشه دنیای کوچکت را در سختی های نابجای گذشته خود جستجو کن!

                               

                                                        

ارتباط چیست و اجزای آن کدامند؟

برقراری ارتباط، عبارت است از “ارسال پیام از یک شخص به شخصی دیگر از طریق یک کانال ارتباطی کلامی و غیر کلامی.”

 

گیرنده⇒کانال ارتباطی⇒پیام⇒فرستنده

       ↓                  ↑

             بازخورد 

 

بافت یا زمینه ارتباط

 

 

فرستنده، پیام را ایجاد و آن را منتقل می کند. گیرنده، فرد یا گروهی است که پیام را دریافت و به آن پاسخ می گوید. پیام، شامل اطلاعات فرستنده + تفسیر گیرنده از آن است.کانال ارتباطی، شیوه ای است که فرستنده از آن طریق پیام خود را به گیرنده منتقل می کند که ممکن است به صورت کلامی یا غیرکلامی (با استفاده از زبان بدن مثل اشارات و یا نوشتاری) باشد. بازخورد، اطلاعی است که فرستنده پیام از گیرنده پیام، به روش های مختلف، دریافت می کند.

ارتباط ضعیف می تواند از هرگونه نارسایی در الگوی ارتباط حاصل شود:

  • فرستده نتواند یک پیام روشن ارسال کند.
  • گیرنده به دقت گوش ندهد و نتواند پیام را به درستی دریافت کند.
  • گیرنده نتواند توسط یک بازخورد صحیح،پیام را برای فرستنده روشن نماید.
  • فرستنده نتواند بازخورد را تصدیق کند و یا به آن پاسخ گوید.

نگارنده: زینب پندار؛

          دانش آموخته روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی

          مشاور و روان درمانگر کلینیک من خلاق

 

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700