آیا رفتار نوجوان من نگران کننده است؟

چاپ مقاله

آیا رفتار نوجوان من نگران کننده است؟

با ورود فرزندان به سال های نوجوانی و تغییراتی که در خلق و خوی آنها رخ می دهد، پدر و مادرها دچار نگرانی های مختلفی می شوند. این نگرانی ها در مواردی ممکن است به جا باشد و در بسیاری از موارد (بخصوص در مورد فرزند نخست) تنها نگرانی هایی است که سرمنشاء آنها عدم آگاهی و دانش است. اما چه باید کرد؟ در این مقاله کوتاه قصد داریم تا با ارائه سنجه ای به والدین، به آنها کمک کنیم تا بتوانند در مورد تغییراتی که برای نوجوان آنها رخ داده است به درستی ارزیابی کنند و نسبت به آنچه حقیقتا جای نگرانی دارد اقدامی صورت دهند.

رفتار همسن و سالان را در نظر بگیرید و از آن مطلع باشید

اول از همه به یاد داشته باشید که فرزندان شما سبک زندگی مختص به خودشان را شکل خواهند داد و آنها را باید برای زندگی در دوران خودشان آماده کرد. از این جهت، آنها رفتارهای متفاوتی خواهند داشت و به عنوان والدین بهتر است کمی از رفتار همسن و سالان فرزندتان آگاهی کسی کنید و در صورت مشاهده فراگیر بودن آن کمتر نگران شوید. البته بعضی از رفتارهای هرچند فراگیر باشند، انحراف و بزه شناخته می شوند که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. اما در صورت مشاهده انحراف و بزه اگر برخورد مناسب را در مقابل با آنها را نمی دانید بهتر است یادگیری آنچه مناسب است اقدام خاصی صورت ندهید. گذشته از تمام این موارد، معلمان، مربیان و مشاوران مدرسه با توجه به شغلشان نسبت به نرم و هنجار رفتارهای نوجوانان آگاهی بیشتری دارند. به همین دلیل بهتر است در این مورد با آنها نیز مشورت شود.

رفتارهای نگران کننده چه میزان تکرار می شوند؟

غیرطبیعی نیست که فرزندان شما با توجه به حضور در فضای اجتماعی و بیرون از خانه (و همچنین فضای مجازی که امروزه به یکی از منابع یادگیری هم مثبت و هم منفی برای نوجوانان تبدیل شده است) رفتارهایی را شاهد باشند و الگو بگیرند. این الگوگیری در خانه نیز خود را نشان می دهد. برای مثال ممکن است فرزند شما در خیابان یا مدرسه با کلمات زشتی آشنا شود و در خانه از آنها استفاده کند. این امر زمانی نگران کننده خواهد بود که با وجود تذکرات شما (که چگونه تذکر دادن خود هنری است!) این رفتار تکرار شود. تکرار شدن و تعداد دفعات بروز یک رفتار، سنجه ای مناسب برای نگرانی نسبت به آن است.

Related image

به فعالیت های روزانه اش آسیب وارد می شود؟

به ندرت می توان افرادی را پیدا کرد که همیشه و با شور و شوق کارهای خانه را انجام دهند یا سرکار بروند. بالاخره روزهایی وجود دارد که حوصله انجام کارهایی نیست اما افراد باز هم کارهای خانه را انجام داده و در محل کار حاضر می شوند. این روحیات تا زمانی که به زندگی عادی صدمه ای وارد نمی کنند مسئله ساز نسیتند. در مورد نوجوانان نیز این مسئله را باید در نظر داشت. انجام تکالیف و درس خواندن، کمک کردن در کارهای خانه و دست کشیدن از تفریح و لذت کار آسان و خوشایندی نیست اما تا زمانی که به وضعیت تحصیلی و مسئولیت پذیری فرزندتان آسیبی وارد نشده است جای هیچ نگرانی نیست.

به دیگران آسیب می رساند؟

اختلاف، دعوا و پرخاشگری (چه به صورت مستقیم و آشکار و چه به صورت غیرمستقیم و پنهان) نسبت به دیگران در دوران نوجوانی شایع و غیر قابل اجتناب است. بخصوص که نوجوانان در خانه و مدرسه بسیاری از مهارت های زندگی اجتماعی را نمی آموزند. اما این رفتارها زمانی نگران کننده است که ترس و واکنش های منفی در دیگران ایجاد کند. به طور خلاصه زمانی که رفتار نوجوان دیگران را دچار آشفتگی می کند و باعث می شود به زندگی افراد لطمه وارد شود (چه دوستان و چه خانواده)، باید نسبت به این رفتارها نگران بود.

Image result for youth struggles

تفاوت های فردی را در نظر بگیرید

همیشه این مورد را در نظر داشته باشید! هرچند در مقایسه با همسالان خود رفتارهای عادی و غیرعادی فرزند نوجوانتان کشف خواهد شد، اما نوجوانی دورانی است که در آن صفات افراد تشدید می شود. این بدان معناست که اگر فرزند شما در کودکی گوشه گیر، پرخاشگر، کم حرف و یا دارای هر صفت دیگری بوده است با رسیدن به دوران نوجوانی و بلوغ، آن صفت را شدیدتر به نمایش خواهد گذاشت. به همین دلیل سعی کنید رفتار فرزندتان را با در نظر گرفتن این تفاوت های فردی ارزیابی کنید.