یادت باشد….

یادت باشه که آرامش رو باید تو وجود خودت پیدا کنی! یادت باشه خدا همیشه مواظبته!

یادت باشه همیشه ته قلبت یه جایی برای بخشیدن آدما بگذاری

اشکهایت را با دستهای خودت پاک کن؛همه رهگذرند

.زبان استخوانی ندارد اما آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند،مراقب حرفهايمان باشيم!

به کسانی که پشت سر شما حرف میزنند بی اعتنا باشید،آنها به همانجا تعلق دارند،یعنی دقیقا”پشت سر شما

.گاهی در حذف شدن كسي از زندگيتان حكمتي نهفته است. اينقدر اصرار به برگشتنش نکنید!

5.آدمها مثل عکس هستند،زیادی که بزرگشون کنی کیفیتشون میاد پایین!.

زندگی کوتاه نیست،مشکل اینجاست که ما زندگی را دیر شروع میکنیم

حتما بخوانید:  پند لقمان

دردهایت را دورت نچین که دیوارشوند…. زیرپایت بچین که پله شوند….

هیچوقت نگران فردایت نباش، خدای دیروز و امروزت،فرداهم هست….. ما اولين دفعه است که تجربه بندگي داريم ولى او قرنهاست که خداست

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700