یادت باشد….

یادت باشه که آرامش رو باید تو وجود خودت پیدا کنی! یادت باشه خدا همیشه مواظبته!

یادت باشه همیشه ته قلبت یه جایی برای بخشیدن آدما بگذاری

اشکهایت را با دستهای خودت پاک کن؛همه رهگذرند

.زبان استخوانی ندارد اما آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند،مراقب حرفهایمان باشیم!

به کسانی که پشت سر شما حرف میزنند بی اعتنا باشید،آنها به همانجا تعلق دارند،یعنی دقیقا”پشت سر شما

.گاهی در حذف شدن کسی از زندگیتان حکمتی نهفته است. اینقدر اصرار به برگشتنش نکنید!

۵.آدمها مثل عکس هستند،زیادی که بزرگشون کنی کیفیتشون میاد پایین!.

زندگی کوتاه نیست،مشکل اینجاست که ما زندگی را دیر شروع میکنیم

حتما بخوانید:  زندگی و سلف سرویس

دردهایت را دورت نچین که دیوارشوند…. زیرپایت بچین که پله شوند….

هیچوقت نگران فردایت نباش، خدای دیروز و امروزت،فرداهم هست….. ما اولین دفعه است که تجربه بندگی داریم ولى او قرنهاست که خداست

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


نظر شما چیست؟

avatar
700