نظریه بین نسلی بوئن

3 تکنیک درمانی بوئن

3 تکنیک درمانی بوئن

 

مصاحبه ارزیابی

ارزیابی خانواده بیمار از همان اولین تماس تلفنی آغاز می شود. مصاحبه های ارزیابی خانواده بهر ترکیبی از اعضای خانواده برگزار می شود: یکی از والدین، زن و شوهر، و می تواند شامل ارزیابی اعضای خانواده گسترده نیز بشود. مصاحبه ارزیابی با تکیه بر سابقه ی مشکل فعلی، تمرکز خاصی بر نشانه ها (بدنی، عاطفی، اجتماعی) و تاثیر آنها بر شخص حاوی نشانه یا روابط خانوادگی آغاز می شود. و ممکن است این مصاحبه چندین جلسه طول بکشد، برای ارزیابی درجه بدکاری در خانواده که توام با نشانه های موجود در یک یا چند عضو خانواده است، تمامی اطلاعات مربوط به این مباحث در نظر گرفته می شود. در این تکنیک حتی یک نفر هم کافی است به شرطی آنکه وی بخواهد به جای سرزنش دیگران، فرایندهای احساسی و عقلی خودش را تفکیک نماید.

نظریه بین نسلی بوئن

ژنوگرام

عبارت است از ترسیم خانواده ها. در این روش اطلاعات مهمی درباره خانواده ثبت می شود از جمله در مورد سن اعضای خانواده، جنسی، تاریخ ازدواج، مرگ و محل زندگی.

تفسیر

اطلاعات حاصل از ژنوگرام برای اعضاء خانواده تفسیر می شوند تا از پویایی خانواده و خویش درک پیدا کنند.

مثلث زدایی

بوئن در صورت امکان سعی می کرد اضلاع مثلثها را به طور مستقیم از هم جدا کند. وی در مورد خانواده را غالباً با هر دو نفر یا یکی از آنها دیدار می کرد. سپس، با همکاری آنان سعی می کرد راهبردهایی را تدوین کند که تاثیر فشار هیجانی آنان را بر بیمار یا سایر اعضاء خانواده کم کند.

Print Friendly, PDF & Email
حتما بخوانید:  روانشناسی یا مشاوره ؟ مسئله این است: چگونه برای ادامه تحصیل انتخاب کنم؟

نظر شما چیست؟

avatar
700