مادری دارای کودک 10 ساله

با سلام بختیار تابعی هستم
مورد که پش من امدهمادر کودک پسر بچه ۱۰ساله ای است که در مدرسه از دست دوستانش کتک می خورد پدراین کودک خود معلم همان مدرسه است اما خود پیگیری نمی کند می گوید بگذار خودش از خودش دفاع کند و زرنگ شود پسر بچه شبها گریه می کند که مدرسه نمی روم دوستان راهکار خود را دراین زمینه ابراز کنید که چه پیشنهادی را مناسب این خانواده و کودک می دانید

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


حتما بخوانید:  با پدر مخالف ازدواج چه باید کرد؟-محمداسمعیل جعفری

نظر شما چیست؟

avatar
700