عدم کنترل عصبانیت

مورد فردی هست بسیار عصبانی و میگوید هر جه پدر و مادرش می گویند دادوفریاد راه می اندازد و نمی تواند عصبانیتش را کنترل کند او را راهنمایی کنید.

حتما بخوانید:  احساس حقارت

نظر شما چیست؟

اولین نفر باشید

avatar
700