عدم کنترل عصبانیت

مورد فردی هست بسیار عصبانی و میگوید هر جه پدر و مادرش می گویند دادوفریاد راه می اندازد و نمی تواند عصبانیتش را کنترل کند او را راهنمایی کنید.

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


حتما بخوانید:  پسربچه ای با چسبندگی به مادر- شیما ملاجعفر

نظر شما چیست؟

avatar
700