یک همسر صادق

۱- هیچ قسمتی از شخصیت خود را از شما پنهان نخواهد کرد

۲- این طور نیست که برای دفاع از خود، فقط  چیزی را به شما بگوید که شما دوست دارید بشنوید.

۳-بدون اینکه مجبور باشید با سیاست وبه زور حقیقت را بیرون بکشید،خودش تمامی حقیقت را با شما در میان خواهد گذاشت.۴

۴-کسی ست که بازی نکند جای بازی در (زمین بازی) است ،نه در روابط .

۵-به دنبال همسری باشید که در رابطه با احساسات خود رک وصادق باشد و اعمال وگفتارش با یکدیگر همخوانی داشته باشد.

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


حتما بخوانید:  عشقی برای تمام عمر

نظر شما چیست؟

avatar
700