یک همسر صادق

1- هیچ قسمتی از شخصیت خود را از شما پنهان نخواهد کرد

2- این طور نیست که برای دفاع از خود، فقط  چیزی را به شما بگوید که شما دوست دارید بشنوید.

3-بدون اینکه مجبور باشید با سیاست وبه زور حقیقت را بیرون بکشید،خودش تمامی حقیقت را با شما در میان خواهد گذاشت.4

4-کسی ست که بازی نکند جای بازی در (زمین بازی) است ،نه در روابط .

5-به دنبال همسری باشید که در رابطه با احساسات خود رک وصادق باشد و اعمال وگفتارش با یکدیگر همخوانی داشته باشد.

Print Friendly, PDF & Email
حتما بخوانید:  تاثير« فاصله» در خلاقيت

نظر شما چیست؟

avatar
700