کمرویی چیست؟ انواع ، علل و راهکار های کمرویی کودکان

کمرویی چیست؟ انواع ، علل و راهکار های کمرویی کودکان

کمرویی چیست؟ انواع ، علل و راهکار های کمرویی کودکان

 

کمرویی

از جمله ویژگی هایی که در بعضی کودکان مشاهده میشود موضوع کمرویی است که به نظر می رسد با اعتماد به نفس رابطه نزدیک دارد. یعنی فرد کمرو عموما اعتماد به نفس پائین دارد و فردی که اعتماد به نفس پائین دارد ممکن است کمرو نیز باشد.
کمرویی صفت فردی است که به خاطر ترسویی، احتیاط کاری و عدم اطمینانش، نزدیک شدن به او مشکل است، فرد کمرو هشیارانه از مواجهه با افراد یا چیزهای مشخص یا انجام کاری همراه آنان بیزار است.

کمرویی چیست؟ انواع ، علل و راهکار های کمرویی کودکان

 

حالات اعتماد به نفس

عموما در رابطه با اعتماد به نفس سه حالت در نظر گرفته میشود.

الف: حالت انفعال: که طی آن حقی از ما ضایع می شود زیرا توان دفاع و گرفتن حقوق خود را نداریم.

ب: حالت تهاجم: که برعکس حالت اول که حق ما ضایع میشد در اینجا حقوق دیگران را نادیده میگیریم.

ج: ابراز وجود که طی آن نه حقی از ما تضییع می شود نه حقوق دیگران را پایمال می کنیم، بلکه ابراز وجود می کنیم.

کودکان کمرو عموما در ابراز وجود مشکل دارند و بیشتر از موضع انفعال امورات خود را اداره می کنند.

علل کمرویی کودکان

کمرویی علل متعددی می تواند داشته باشد که از جمله آنها به ناز پروردگی و توجه افراطی به کودک، طرد و عدم حمایت از او، وضعیت اقتصادی اجتماعی سطح پائین حتی تولد یک فرزند جدید در خانواده و … می توان اشاره نمود.

راهکارها کمرویی کودکان

الف: اجازه دهیم بچه ها خودشان کارهای مربوطه را انجام دهند. حمایت افراطی ممنوع!
ب: کارهایی را به آنها واگذار کنیم که از لحاظ سطح دشواری نه چندان سخت و نه خیلی راحت باشند بلکه چالش انگیز باشند به گونه ای که توانمندی او را به چالش بکشد.
ج: او را به هیچ وجه با سایر همسالان مقایسه نکنیم .
د: به واسطه کارهایی که انجام می دهد او را تشویق و حمایت کنیم. مسخره کردن ممنوع!
ه: سعی کنید در تصمیمات مربوطه او را شریک قرار داده و از او نظرخواهی کنید.

و:در جمع برای او احترام خاصی قائل شوید. 

ز: خلاقیت ها و کارهای تازه و ابتکاری او را دست کم نگیریم .
ح: موقعیت های اجتماعی که در آن می تواند با سایرین ارتباط مؤثر برقرار نماید را فراهم کنیم.

Print Friendly, PDF & Email
حتما بخوانید:  غلبه بر رخوت : یک باور غیر منطقی - قسمت اول

نظر شما چیست؟

avatar
700