کرم کتابی (ارائه دهنده بختیار تابعی )

شنیدم شبی در کتب خانه من
به پروانه می گفت کرم کتابی
به اوراق سینا نشیمن گرفتم
بسی دیدم از نسخه فاریابی
نفهمیده ام حکمت زندگانی را
همان تیره روزم ز بی افتابی
نکو گفت پروانه نیم سوزی
که این نکته را در کتاب نیابی
تپش می کند زنده تر زندگانی را
تپش می دهد بال و پر زندگی را

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


حتما بخوانید:  جمع بين علم و دين

نظر شما چیست؟

avatar
700