کارگاه اندنوت ( EndNote)

به مناسبت هفته پژوهش:

برگزاری کارگاه اندنوت  روز دوشنبه  ۱۸ آذرماه ۱۳۹۲ از ساعت ۱۳ تا ۱۷ در دانشکده روانشناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی

حتما بخوانید:  مناظره