پیامد های بلند مدت طلاق والدین در موفقیت تحصیلی کودکان

پیامد های بلند مدت طلاق والدین در موفقیت تحصیلی کودکان

پیامد های بلند مدت طلاق والدین در موفقیت تحصیلی کودکان

 

در این مقاله ، ما پیامد های بلند مدت طلاق والدین را با یک دید مقایسه ای بررسی میکنیم. در این مقاله ، توجه ویژه ای به ناهماهنگی پیامد های طلاق برای تحصیلات کودکان توسط آموزش والدین شده است.

پیامد های بلند مدت طلاق والدین در موفقیت تحصیلی کودکان

هدف

هدف از این مطالعه این است که دریابد که آیا تاوان جدایی والدین متاثر از آموزش عالی پس زمین های اجتماعی و اقتصادی متفاوت است و آیا به بافت اجتماعی بستگی دارد

نتایج

نتایج این مطالعه نشان میدهد که طلاق والدین ارتباط غیر مستقیم ( منفی ) با دستیابی به تحصیلات عالی کودکان دارد. در سراسر 14 کشور در نطر گرفته شده در این مطالعه ، احتمال دستیابی به یک مدرک دانشگاهی  در کودکان والدین جدا شده به طور میانگین 7 درصد کمتر از کودکان خانواده های سالم است. تاوان جدایی برای کودکانی که والدینشان تحصیلات عالی دارند، قوی تر است و این مستقل از درجه ی تاثیر آن بر طلاق است. به نظر میرسد طلاق پیامد های منفی بیشتری برای کودکانی دارد که مادرشان کم سواد است.

حتما بخوانید:  تنهایی ، ارتباط اجتماعی و اعتیاد به اینترنت

 

نتیجه گیری

نتیجه گیری: برای کودکان در بیشتر کشورها ، جدایی والدین  با کاهش احتمال دستیابی به یک مدرک دانشگاهی مرتبط است.

 

لینک مقاله

 

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700