ویژگی ها و تمایلات اصلی کودک

ویژگی ها و تمایلات اصلی کودک – قسمت دوم

ویژگی ها و تمایلات اصلی کودک – قسمت دوم

 

در قسمت قبل خواندیم که:

ویژگی ها و تمایلات اصلی کودک – قسمت اول

 

در ادامه ی مبحث نیاز است بدانیم:

۳- دروغ ممنوع:

اگر پاسخ بعضی سوالات را نمی دانید یا کامل بلد نیستید صادقانه به فرزندان بگویید که پاسخ همه سوالات را نمیدانید زیرا از شما انتظار نمی رود پاسخ تمام سوالات بچه را بدانید و لذا به دروغ سوالات را جواب ندهید.
نوع دوم کنجکاوی از نوع حركات جستجو گرانه یا کنجکاوی حرکتی است. کودک در این سن می تواند هر جا که خواست برود و در محیط به کاوش و تحقیق بپردازد. توجه به چند نکته پدر و مادرها را می تواند در پرورش این نوع کنجکاوی کمک کند.

١- فضای کافی برای کنجکاوی حرکتی فراهم شود.
۲- محیطهای پرتحریک برای کنجکاوی محیطی مفیدتر است. مثلا کودک را به زمینهای بازی با پارک ببرید تا بتواند از وسایل بازی بالا برود و با آنها تاب بخورد. اگر باغ یا حیاط دارید در آن تاب نصب کنید، طنابهایی را به شاخه های درختان بیاویزید و یا یک خانه درختی بسازید.
٣- محیطی را انتخاب کنید که در آن مخاطره نباشد (خطری کودک را تهدید نکند) ۴- ماجراجویی او را تشویق کنید.

ویژگی ها و تمایلات اصلی کودک

نتیجه کنجکاوی کودکان

مجموع این کنجکاویها می تواند تا حد زیادی به رشد و پختگی ذهنی، عاطفی و حرکتی کودک کمک نموده و عدم توجه به این توانمندی آثار سوئی بر آنها داشته باشد. | اریکسون این مرحله را ابتکار در برابر احساس گناه نامیده است یعنی از آنجا که کودکان در این مرحله برای اعمال خود طرح و نقشه ای می ریزند و براساس آن عمل می کنند چنانچه پدر و مادرها به فرزندان خود اجازه بدهند نظرات خود را بیان کنند و کودک را خیلی کنترل نکنند و به او امکان بدهند که دامنه تجربه های خود را گسترش بدهد، در او احساس ابتکار شکل خواهد گرفت.

این کودکان به استقبال چالشهای جدید می روند و ابتکار عمل دارند. برعکس اگر به برنامه و تمایلات کودک بی توجهی شود، تنبیه شود، والدین سخت گیر باشند و آزادی عمل ندهند احساس گناهی در کودک شکل می گیرد که به ترس و عدم جسارت ختم می شود.

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700