وفاداری همان صدای گوش خراش عشق است.

وفاداری همان صدای گوش خراش عشق است.

وفاداری همان صدای گوش خراش عشق است

عشق به مثابۀ قصه:

گاهی روایت افراد از این دو مقوله که “عشق چیست” و “عشق چگونه باید باشد”،یکسان است و گاهی چنین نیست.

آیا امکان دارد بقای یک زوج بسته به این باشد که روایت فردی آنها از عشق به شکل آرمانی آن،به صورتی که در روابط واقعی و موجود آنها حضور دارد،به قدر کافی بهم نزدیک باشد یا نه. برای مثال،فرض کنیم کسی دلبستۀ زندگی رمانتیک و روایی است اما در عمل میبیند که درگیر یک داستان رزمی شده است،به احتمال زیاد این شخص از این پیشامد ناراضی می شود. یا برعکس کسان دیگری دلبستۀ داستان رزمی اند،و اگر درگیر قصه های رمانتیک شوند تا سرحدّ جنون دلخسته و دلزده می شوند. پس همان طور که میبینید عشق به مثابۀ یک قصه است، و تنها خود ما نویسندگان این داستان هستیم، و در حقیقت ما آدمیان ترکیبی از قصه های خویشتن ایم.

حتما بخوانید:  6 سبک عشق ؛ آشنایی با انواع عشق

وفاداری همان صدای گوش خراش عشق است.

 

مولفه های عشق:

استرنبرگ معتقد است یک عشق کامل سه بعد یا مولفه دارد: وفاداری، صمیمیت و شهوت.

وفاداری: یا تعهد، نیت فرد را برای تداوم رابطه نشان می‌دهد.

صمیمیت: بعد عاطفی و هیجانی عشق است.

شهوت: یا شاید بهتر است بگوییم شور، موتور محرکه عشق است.

از نظر او کسی عاشق است که هر ۳ مؤلفه عشق را به اندازه کافی در وجودش پرورش داده باشد.

حتما بخوانید:  انواع عشق

داستانی در باب وفاداری در عشق:

پیرمردی صبح زود از خانه اش خارج شد… در راه با یک ماشین تصادف کرد و آسیب دید. عابرانی که از آن حوالی رد می شدند به سرعت او را به اولین درمانگاه رساندند.

پرستاران ابتدا زخم های پیرمرد را پانسمان کردند، سپس به او گفتند: باید از شما عکسبرداری شود تا مطمئن شویم جایی از بدنتان آسیب ندیده است.

پیرمرد غمگین شد و گفت: عجله دارم؛ نیازی به عکسبرداری نیست!

پرستاران از او دلیل عجله اش را پرسیدند.

پیرمرد گفت: همسرم در خانه سالمندان است. هر روز صبح به آنجا می روم و صبحانه را با او می خورم؛ نمی خواهم دیر شود.

پرستاری به او گفت: خودمان به او خبر می دهیم.

پیرمرد با اندوه گفت: متاسفانه او آلزایمر دارد. چیزی را به یاد نمی آورد؛ حتی مرا هم نمی شناسد!

پرستار با حیرت پرسید: وقتی او نمی داند شما چه کسی هستید، چرا هر روز صبح برای صرف صبحانه پیش او می روید؟!

پیرمرد با صدایی گرفته، به آرامی گفت: اما من که می دانم او چه کسی است…

حتما بخوانید:  تحلیل فیلم فرانسوی عشق (AMOUR )

 

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700