وجود منحصر به فرد

وجود منحصر به فرد

 

یکی از ویژگیهای وجودی انسان که فیلسوفان وجودی بران توافق دارند منحصر به فرد بودن آن است. آنها معتقدند که هر یک از ما از یکدیگر متفاوت و غیر قابل جایگزین بوده و با توانمندی منحصر بفردی به جهان پای می گذاریم. این نگرش نتیجه اجتناب ناپذیر یک نگاه فلسفی است که بر ملموس بودن و واقعیتهای خاصی داشتن و نه ماهیت کلی و مشترک داشتن تاکید میکند.برای مثال ، اگر من و شما با ویژگی های کلی شناخته شویم مثلا با سطح برونگرائی و یا ماده شیمیایی اعصاب که از مغزمان عبور میکند در این صورت احتمال اینکه ما یکی و یکسان شناخته شویم زیاد است.

حتما بخوانید:  خلاصه نظریه واقعیت درمانی گلاسر

وجود منحصر به فرد

اما، اگر من فردی شناخته شوم که الان دارم این مطلب را می نویسم و شما فردی شناخته شوید که این مطلب را می خوانید از لحاظ کیفی مراتب گوناگونی داریم. برای بعضی از فلاسفه وجودی ، این تاکید بر منحصر به فرد بودن وجود انسانی با دیدگاه فردی تزویج می شود.

کرکیگارد یکی از فلاسفه مشهور فرد گرای وجودی، معتقد است که هر فردی به تنهایی بدون هیچ رابطه ای با کسی یا چیزی غیر از خدا وجود دارد. در وجود هر انسانی “منبع تجرد” وجود دارد که عبارت از خداست. بر این اساسی، کرکیگارد آنهایی که ایمان یا بی ایمانی را بعنوان امور اجتماعی تلقی می کنند را به تمسخر میگیرد. برپایه این گونه نوشته ها معمولا اینطور تصور می شود که فیلسوفان وجودی سنگدلانه به تنهایی معتقدند. با وجود این، بسیاری از فیلسوفان وجودی بر این باورند که بنیان اصلی وجود انسانی بر با دیگران بودن است. همانطور که مک کواری مینویسد تمایل عمیقی بین فلاسفه وجودی یافت می شود که بین فلسفه جمع – گرائی و فردگرائی تلفیق نمایند. این تمایل در کاربست درمانی برخی از درمانگران وجودی آشکار است .

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700