وجود مضطرب از دیدگاه وجودی

وجود مضطرب از دیدگاه وجودی

وجود مضطرب از دیدگاه وجودی

وجود مضطرب

در بین فیلسوفان وجودی هایدگر و کرکیگارد، از بین تمام حالت های روانی که می تواند به ما در شناخت وجودمان کمک کند به اضطراب به صورت ویژهای تاکید می کنند. در حالیکه که ممکن است وجود به عنوان چیزی منحصر بفرد و بی مانند و دارای آزادی انتخاب بنظر آید، فیلسوفان وجودی بر این باورند که وجود دارای احساس های ژرف ترس و نگرانی گویای این حقیقت است که ما دارای آزادی انتخاب هستیم. آزاد بودن اضطراب را به همراه دارد. به اعتقاد کرکیگارد، امکان انتخاب و آزادی گویای اضطراب است و انسان هر چه بیشتر از آزادی خویش استفاده کند اضطراب بیشتری را تجربه خواهد کرد.

 

وجود مضطرب از دیدگاه وجودی

علت اضطراب وجودی

دلیل آن چیست؟ اولا، همچنان که یالوم گفته است، با انتخاب یک گزینه دیگر گزینه ها به کنار گذاشته می شوند. در انتخاب کردن یک چیز، من انتخاب را در برابر چیز دیگری انجام می دهم و همیشه این امکان وجود دارد که بخواهم جایگزین بهتری در برابر آن انتخاب کنم. برای مثال، وقتی من درمان وجودی را در برابر درمان روان پویشی، یا درمان گشتالتی برای مطالعه کردن انتخاب می کنم یعنی من درمان پویشی با گشتالتی را کنار گذاشته ام که چه بسا آنها بهتر باشند.

از نظر سارتر هر چند انتخاب به طور فردی صورت می پذیرد اما دیگران نیز از آن متاثر می شوند. برای مثال اگر من تصمیم بگیرم که کارم را رها سازم افرادی همچون همسر، فرزندان، همکاران و دانشجویانم نیز از این تصمیم اثر می پذیرند. بنابراین، در حالیکه من بتنهایی مسئول تصمیم خودم هستم، تمام عواقب را نیز به دوش می کشم. جای تعجب ندارد که پس از ان سارتر انسان را به جای گرامی داشت آزادی اش او را محکوم به ازادی توصیف میکند۔

تشدید اضطراب

از دیدگاه وجودی آنچه که اضطراب را تشدید میکند. این حقیقت است که ما هیچ ثباتی در مورد انتخاب هایمان نداریم. همان طور که سارتر مطرح می کند ما هویت ثابتی نداریم، معنای مشخصی برای هدایت خودمان یا روی انچه که ما می توانیم یا انچه که بتوانیم انتخاب هایمان را مورد ارزیابی قرار دهیم وجود ندارد. ما همجون، فردی که در جنگل گم شده است تحت فشار هستیم که راه مان را در زندگی، بدون اینکه علامت یا نقشه ای برای مشخص کردن مسیر درست وجود داشته باشد، ادامه دهد در واقع با رویکردی هایدگری، اضطراب بنیادی ناشی از آن است که بدانیم نقاشان پیش روی ما خود قراردادهایی اجتماعی هستند.

Print Friendly, PDF & Email
حتما بخوانید:  قابل توجه مشاوران: طلاق هم انواع دارد!

نظر شما چیست؟

avatar
700