وانگهی خیال خام!

کشتی‌رانی مگس!
‌مگسی بر پرِکاهی نشست که آن پرکاه بر ادرار خری روان بود. مگس مغرورانه بر ادرار خر
کشتی می‌راند و می‌گفت: من علم دریانوردی و کشتی‌رانی خوانده‌ام. در این کار بسیار
تفکر کرده‌ام. ببینید این دریا و این کشتی را و مرا که چگونه کشتی می‌رانم. او در
ذهن کوچک خود بر سر دریا کشتی می‌راند آن ادرار، دریای بی‌ساحل به نظرش می‌آمد و
آن برگ کاه کشتی بزرگ, زیرا آگاهی و بینش او اندک بود. جهان هر کس به اندازه ذهن و
بینش اوست. آدمِ مغرور و کج اندیش مانند این مگس است. و ذهنش به اندازه درک ادرار
الاغ و برگ کاه (مثنوی معنوی مولانا).

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


حتما بخوانید:  مجموعه «از خود تا خود» – قسمت چهارم – (بازگشت)

نظر شما چیست؟

avatar
700