هیچ وقت هیچ چیز و هیچ کس را بی جواب نگذار! (محدثه بخشی)

جواب سلام را با علیک بده

جواب تشکر را با تواضع

جواب کینه را با گذشت

جواب بی مهری را با محبت

جواب ترس را با جرأت

جواب دروغ را با راستی

جواب دشمنی را با دوستی

جواب زشتی را به زیبایی

جواب توهم را به روشنی

جواب خشم را به صبوری

جواب سرد را به گرمی

جواب نامردی را با مردانگی

جواب همدلی را با رازداری

جواب پشتکار را با تشویق

جواب اعتماد را بی ریا

جواب بی تفاوت را با التفات

جواب یکرنگی را با اطمینان

جواب مسئولیت را با وجدان

جواب حسادت را با اغماض

جواب خواهش را بی غرور

حتما بخوانید:  بخشش

جواب دورنگی را با خلوص

جواب بی ادب را با سکوت

جواب نگاه مهربان را با لبخند

جواب لبخند را با خنده

جواب دلمرده را با امید

جواب منتظر را با نوید

جواب گناه را با بخشش

و جواب عشق چیست جز عشق؟

هیچ وقت هیچ چیز و هیچ کس را بی جواب نگذار

مطمئن باش هر جوابی بدهی ،یک روزی ، یک جوری ، یک جایی به تو باز می گردد

نظر شما چیست؟

2 نظرات فعال "هیچ وقت هیچ چیز و هیچ کس را بی جواب نگذار! (محدثه بخشی)"

avatar
700
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
4200072521
Guest

سلام(برازنده)
قشنگ بود و با نطر شما موافقم

20
Guest

سلام بختیار تابعی هستم

خوشحال هستم از اینکه همکاری به این روشنفکری را دارم

زندگیت پرامید و وجودت برای همه مایه خیر باد.