نیازهای ساختگی

عقیده ی رایج درباره ی نیازهای اساسی در انسان این است که انسان ماشینی است که برحسب الزامات معلوم و معین فیزیولوژیکی کار می کند. نیازهایی مانند گرسنگی و تشنگی و.. به علاوه تمام فعالیت های فرد نیز در راستای برطرف کردن این نیازهای فیزیولوژیک درنظر گرفته می شود و تصور بر این است که اگر این نیازها پاسخ داده شوند دیگر برای فرد مشکلی نخواهد بود . در حالیکه تحقیقات نشان می دهد افرادی را که در اتاق کوچکی نگه می داشتند و تمام نیازهای فیزیولوژیک آن ها را بدون هیچ نوع تماس انسانی پاسخ می دادند بعد از چند روز علائم اسکیزوفرنیک از خود بروز داده اند. اریک فروم در کتاب بنام زندگی بیان می کند انسان هنگامی خودش است که نیروهای درونی خویش را به کار گیرد و اگر زندگیش به جای بودن در داشتن و مصرف خلاصه شود به پستی خواهد گرایید و تبدیل به شی خواهد شد. شادی حقیقی و لذت حقیقی برای انسان از طریق فعالیت حقیقی حاصل می شود و فعالیت حقیقی یعنی پرورش و به کار بردن نیروهای انسانی.

Print Friendly, PDF & Email
حتما بخوانید:  فکر گناه

نظر شما چیست؟

avatar
700