نگرانی دانش آموز در مورد مشکلات تحصیلی

غزاله دانش آموز پایه هشتم و فرزند اول خانواده است و یک خواهر سه ساله هم دارد . یکی دو روز قبل از شروع امتحانات ترم اولش به من مراجعه کرد واظهار کرد که به دلیل پایین بودن نمراتش خصوصا در دروس علوم و ریاضی ، پدر و مادرش او را تهدید کرده اند که اگر در این نوبت معدل او زیر هفده باشد او را به بهزیستی خواهند فرستاد. از طرفی هم عنوان کرد که مواقعی والدینش او را با کمربند تنبیه می کنند. غزاله بیان کرد که کمکاری از سوی او نیست و سه چهار ساعت را  در خانه صرف دروسش میکند، البته گفت:مادرش دوست ندارد که او وقتش را صرف انجام کارهای عملی که معلمین ارائه میدهند نماید، چون احساس میکند که این کارها وقت کارهای اصلی غزاله را می گیرند. غزاله خاطراتی را از سالهای اولیه تحصیلش و تحقیر وتنبیه شدنش توسط معلمینش بیان کرد. در این مدت من از دو معلم غزاله (بدون اشاره به صحبتهای غزاله در جلسه مشاوره)، در مورد وضعیت تحصیلی او سوال کردم. با اینکه آنها هم نمرات پایین او را در برخی دروس تایید کردند، ولی بین برخی از گفته های مراجع با اظهارات معلمین تناقض وجود داشت که من احساس کردم شاید برخی از صحبتهای مراجع برای جلب توجه بوده است. معلم علومش هم بیان کرد که وضعیت تحصیلی او نسبت به یک ماه قبل بهتر شده است. با توجه به موارد ذکر شده آیا لزومی به پیگیری وضعیت تحصیلی و خانوادگی دانش آموز وجود دارد یاخیر؟

Print Friendly, PDF & Email
حتما بخوانید:  عشق چیست؟ تعریف ، نشانه ها و انواع عشق - قسمت اول

نظر شما چیست؟

avatar
700