نگاه زیبای تو است که زندگی را زیبامی کند

بازی دو سر برد…… کی این بازی رو بلده ؟ صبح که از خواب بیدار شد رو سرش فقط سه تار مو مونده بود با خودش گفت: “هییم! مثل اینکه امروز موهامو ببافم بهتره!” و موهاشو بافت و روز خوبی داشت! فردای اون روز که بیدار شد دو تار مو رو سرش مونده بود گفت: «هیییم! امروز فرق وسط باز میکنم» این کار رو کرد و روز خیلی خوبی داشت! پس فردای اون روز تنها یک تار مو رو سرش بود. با خودش گفت : “اوکی امروز دم اسبی میبندم” همین کار رو کرد و خیلی بهش میومد! روز بعد که بیدار شد هیچ مویی رو سرش نبود!!! فریاد زد: ایول!!!! امروز درد سر مو درست کردن ندارم!

حتما بخوانید:  اسکناس مچاله

همه چیز به نگاه تو بر میگرده! هر کسی داره با زندگیش میجنگه ساده زندگی کن، جوانمردانه دوست بدار، و به فکر دوست دارانت باش.

افشین

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


نظر شما چیست؟

avatar
700