نوروز

از ویژگیهای زیبای نوروز، سنت صله رحم و دید و بازدیها،و همچنین سر زدن به بزرگان و رفع کدورتهاست. یکی از موضوعاتی که گاه در بین زوجین باعث بوجود آمدن مشکلات عدیده و کشدار! میشود برخی دید و بازدیهای افراطی است! در اینگونه مواقع زیباست که ابتدا آرامش زندگی خود و همسرمان را در اولویت رابطه هایمان قرار دهیم و بعد رضایت دیگران! شاید بسیاری از افرادی که در زندگی ما حضور دارند حتی ارزش داشتن یک ارتباط کوچک را هم نداشته باشند و بد نیست قبل از برقراری رابطه با همه آنها، ابتدا به خودمان بگوییم: “به چه قیمت؟” از نگاهی دیگر شاید نوروز فصلی باشد برای حذف آدمهایی که وجودشان هیچگونه اثر و نکته مثبتی در زندگیمان بشمار نمی آیند!!!

حتما بخوانید:  بن بست در دنیا

“افشین”

نظر شما چیست؟

اولین نفر باشید

avatar
700