نقش نظارت والدین در مدرسه ، خودمختاری ، و خودکارایی بر موفقیت تحصیلی

نقش نظارت والدین در مدرسه ، خودمختاری ، و خودکارایی بر موفقیت تحصیلی

نقش نظارت والدین در مدرسه ، خودمختاری ، و خودکارایی برموفقیت تحصیلی

 

هدف این مطالعه بررسی نقش نظارت والدین در مدرسه ( SR – PM ) ، انگیزه خودمختاری و خودکارایی تحصیلی در پیشرفت تحصیلی در طول زمان بود .

 

نویسندگان فرض کردند که SR-PM به طور غیر مستقیم از طریق تاثیرات آن بر خود مختاری و باورهای خودکارایی بر موفقیت تحصیلی تاثیر می‌گذارد .شرکت کنندگان ۵۰۱ نوجوان ( ۲۲۰ پسر ، ۲۸۱ دختر ) در کلاس‌های ششم و نهم و همچنین مادران و پدران آن‌ها بودند . ما یک مطالعه دو ساله را انجام دادیم که در آن نویسندگان قانون استراتژیک – PM ( گزارش‌های مادر و مادر ) ، خود مختاری ، و خودکارایی تحصیلی( خودگزارشی ) را ارزیابی کردند .

نقش نظارت والدین در مدرسه ، خودمختاری ، و خودکارایی بر موفقیت تحصیلی

 

حتما بخوانید:  روابط پیش از ازدواج: گزارش یک پژوهش ایرانی

نویسندگان از تحلیل مدل معادله ساختاری برای آزمودن فرضیه‌ها استفاده کردند . این تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که SR – PM به طور مثبت با خود مختاری و خودکارایی تحصیلی همراه بوده و خود مختاری و خودکارایی تحصیلی ، موفقیت تحصیلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد . علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل اثرات غیرمستقیم نشان داد که SR – PM بر موفقیت تحصیلی از طریق اثرات آن بر خود مختاری و خودکارایی تحصیلی تاثیر می‌گذارد .

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


نظر شما چیست؟

avatar
700