نظریه بین نسلی بوئن

نظریه بین نسلی بوئن

نظریه بین نسلی بوئن

در این مطلب ، گریز کوتاهی بر خانواده درمانی بین نسلی بوئن خواهیم زد. در ادامه ، مطالب این نظریه را بازتر خواهیم نمود و به بررسی جزئیات این نظریه خواهیم پرداخت.

 

مقدمه

موری بوؤن روی کودکان مبتلا به اسکیزوفرنی و خانوادهای آنان در درمانگاه فینجر، نقش چشم گیری در پیدایش نظام خانواده درمانی مورد نظر داشت. نظریه سیستم های خانواده او که مدلی نظری و بالینی است که از اصول و کار بستهای روان کاوی بوجود آمده است، گاهی خانواده درمانی چند نسلی نامیده می شود. بوئن و همکاران وی روش نوآورانه ای را در مورد اسکیزوفرنی در موسسه ملی سلامت روانی اجرا کردمد که بوئن در آنجا کل خانواده ها را بستری می کرد تا سیستم خانواده بتواند کانون در مان باشد.

این نظریه زیربنای عقلی بسیاری از جریانات پدید آمده در خانواده درمانی است. و به منزله پلی است بین دو رویکردهای روان کاوی که بر رشد و تحول خویشتن، مباحث بین نسلی و اهمیت گذشته تأکید می ورزند و رویکردهای مبتنی بر نظریه سیستم که توجه خود را به تکوین کنونی واحد خانواده در تعادل های آن در حال حاضر متحدود می سازند.

 

حتما بخوانید:  نظریه ی سیستم های خانواده موری بوون(بوئن)

نیروی محرکه

بوئن معتقد بود که نیروی محرکه زیربنایی بسیاری از رفتارهای بشر منبعث اند از فراز و نشیب های زندگی خانوادکی و کش و قوس های همزمان میان اعضای خانواده بر سر دوری از هم و در عین حال با هم بودن است. بوئن به واسطه پیشینه و آموزش قبلی خود، علاقه مفرطی به تأکیدات فردگرایانه روانکاوی داشت لیکن علاقه حرفه ای و تخصصی او به خانواده در همان اوائل اشتغالش، یعنی زمانیکه در اواخر (1940) در کلینیک فینجر به عنوان روانپزشک مشغول کار بود، آغاز شد.

نظریه بین نسلی بوئن

نظام هیجانی خانواده

تأکید بوون بر بیرون ماندن از نظام هیجانی خانواده است برخلاف ساخت گرا که عمداً به خانواده می پیوندند و خودشان را با شیوه ی تعامل آنها تطبیق می دهند. حر در نظریه بوون اعتقاد بر این است که انسان باید از خانواده متمایز شود و برای این کار باید به فرد کمک شود

کانون اصلی

کانون اصلی در نظریه بوئن بر تفاوت گذاری و تفکیک و فرق قائل شدن فرد از خانواده است نابراین او معتقد بود افرادی که به شیوه ای سالم از خانواده خود جدانشده اند دچار مشکلات هیجانی در زندگی میشوند در نتیجه برای رهایی از این مشکلات اقدام به مثلث سازی میکنند یعنی تمرکز فرد بر روی شخص ثالث این شخص ثالث می توانند پدر یا مادر یا یا حتی خود زندگی زناشویی باشد.

 

مثلث سازی

سنگ بنای اصلی در نظام عاطفی خانواده به نظر باون عبارت است از مثلث سازی، نظام دو نفره نظامی بی ثبات است در شرایط فشار روانی یعنی زمانیکه هر یک از طرفین می کوشد برای کاهش این تنش رو به فزونی در روابط خویش یک مثلت خلق کند، نظام دو نفره تبدیل به نظامی سه نفره می شود. البته مثلت سازی همیشه هم به کاهش تنش نمیشود.

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700