مورد خانم 26ساله- تعارض با همسر

با سلام
مورد زیر که معرفی می کنم یکی از مراجعان من می باشد که حدود دو ماه ونیم است که او را میبینم.این خانم 26 ساله با مشکل ناسازگاری با خانواده ی همسر نزد من آمد. در جلسه های اول کاملا دفاعی بود وا خانواده اش چیزی بروز نمی داد. چیزی که ب وضوح می شد در این خانم مشاهده کردخشم زیاد ایشان از خانواده ی خودش و همسزش و بخصوص پدر شوهر ومادرشوهرش بود. واکنش او به مردها خیلی شدید است و از نظر او همه کثیف وناپاک هستند مگر اینکه خلافش ثابت شود. در جلسه ی سومی که با هم داشتیم او درباره ی اینکه پدرش به مادرش خیانت کرده بود برایم گفت و اینکه عکس دونفره ی پدر و دوستش را انفاقی و هنگام اثباب کشی بین وسایل مادرش دیده بود.در آن زمان این خانم حدودا 13 ساله بود و به شدت احساس عصبانیت از دست پدرش می کند. چرا که بیماری روحی مادرش و دعواهای خانوادگی را از چشم او می دیده است.اینکه باید زودتر از سنش بزرگ می شده و باید از مادر و خواهرش مراقبت می کرده، چون فرزند ارشد خانه بوده است وپدرش همیشه در مسافرت بوده. وقتی درباره ی خیانت پدرش صحبت می کند می خنددو کلا واکنش او به هر پریشانی و خاطره ی بد خنده است(مثلا دعوا با خواهرشوهرش،ورشکستگی شوهرش). اگرچه با بازخوردهایی که به وی دادم هوشیاری اش به این واکنش ها بیشتر شده ی و میزان آن کمتر شده است.جلسهای که قبل از ید باااو داشتم درباره ی خشمش صحبت کردیم. او گفت احساس اینکه از همه برتر است برایش خیلی مهم است و نمی تواند کسی را که به او زور بگوید تحمل کند.برای همین نمی تواند مدت زمان زیادی را در کاری بماند که مجبور باشد امر و نهی بالادست بشنود. این خانم کار در مرکز کامپیوتر را به همین دلیل رها کرده بودو درکنار شوهرش فروشندگی مغازه را برعهده گرفتع بود.مشکل این خانم رویایی با چالش های زندگی اش است. ریسک هایی که در کار شوهرش بوجود می آید اورا به هم می ریزد و رابطه اش با خانواده ی شوهر را تیره وتار می کند. بعلاوه هنگام مشاجره با همسر یا زمانی که بااو قهر استمدام نامزد سابقش به دهنش می آید و از این بایت احساس گناه می کند وتمام خاطرات بد و خوبش زنده می شود. درجلسه ای که بعد از عید با وی داشتم متوجه شذم که باردار شده و این بارداری ناخواسته بود و تنش بین او وهمسرش را بیشتر کرده است. برای کاهش تنش و پدیرش بارداری خوشحال میشوم نظرات شما دوستان را بدانم…
با تشکر

Print Friendly, PDF & Email
حتما بخوانید:  ناخن جویدن(خاتمی)

نظر شما چیست؟

avatar
700