مهر طلب یا مهربان؟؟؟

بین دو واژه مهر طلب و مهربان تفاوت است،ما برای اینکه مهربان باشیم ابتدا باید خودمان لبریز باشیم . وقتی نیکوکاری با هدف مهرجویی و محبت دیدن است،دیگر جنبه مهربانی ندارد.

در واقع مهرطلبی این است که ما به مردم و دیگران محبت میکنیم،مهر میدهیم،برای خوشامد آنان کاری انجام میدهیم و آنان را تایید میکنیم تا به ما محبت کنند و دست نوازشی بر سر ما بکشند و با ما خوب باشند.

در حالیکه فرد مهربان بدون آنکه توقع یا انتظاری از فرد مقابل خود داشته باشد مهربانی میکند،فرد مهر طلب مهربانی میکند که چیزی دریافت کند و متوقع است.

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


حتما بخوانید:  هرچه خدا بخواهد

نظر شما چیست؟

avatar
700