معنای زندگی

گوردن آلپورت در مقدمه ی کتاب «انسان در جستجوی معنی » فرانکل مینویسد:

اگر زندگی کردن رنج بردن است ،پس برای زنده ماندن باید ناگزیر معنایی در رنج بردن یافت .اگر اصلا زندگی خود هدفی داشته باشد ،رنج ومرگ نیز معنا خواهد یافت. اما هیج کس نمی تواند این معنا را برای دیگری بیابد ،هرکس باید معنای زندگی خود را ،خود جستجو کند ومسولیت آن را پذیرا باشد .اگر موفق شود باوجود همه تحقیرا به زندگی ادامه می دهد.

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


حتما بخوانید:  به جای پاک کردن مساله، حلش کن

نظر شما چیست؟

avatar
700