معرفی کتاب

آدمی هرگز از آن چه باید بخواهد، آگاهی ندارد، زیرا زندگی یک بار بیش نیست و نمی توان آن را با زندگی های گذشته مقایسه کرد و یا در آینده تصحیح نمود.
– با ترزا بودن بهتر است یا تنها ماندن؟
هیچ وسیله ای برای تشخیص تصمیم درست وجود ندارد، زیرا هیچ مقایسه ای امکان پذیر نیست. در زندگی با همه چیز برای نخستین بار برخورد می کنیم. مانند هنر پیشه ای که بدون تمرین وارد صحنه شود. اما اگر اولین تمرین زندگی، خود زندگی باشد، پس برای زندگی چه ارزشی می توان قائل شد؟ این است که زندگی همیشه به “طرح” شباهت دارد. اما حتی طرح هم کلمه ی درستی نیست، زیرا طرح همیشه زمینه سازی برای آماده کردن یک تصویر است، اما طرحی که زندگی ماست، طرح هیچ چیز نیست، طرحی بدون تصویر است.
توما این ضرب المثل آلمانی را با خود زمزمه می کرد: یک بار حساب نیست، یک بار چون هیچ است، فقط یک بار زندگی کردن مانند هرگز زندگی نکردن است.

حتما بخوانید:  معرفی کتاب(جهان پس از مرگ)

نام کتاب: بار هستی
نویسنده: میلان کوندرا، ترجمه ی پرویز همایون پور، نشر قطره

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700