مشاوره در زمان بحران

بحران هایی اعم از خودکشی ، تچاوز جنسی ، پرخاشگری های شدید و خیلی از موارد دیگر در زندگی روزمره برای خیلی از افراد امکان اتفاقشان هست .

خانم لوبلین ، با طراحی سیستمی آنلاین و کاملا هوشمند که امکان اولویت بندی پیام های ارسالی را دارد میتوانند به افراد مختلف بنا به اولویتی که بر حسب کلمات کلیدی در مورد هر یک از بحران ها می باشد به کمک قربانیان می روند .

از تاریخ 1 آگوست سال 2013 که شروع به کار کرده است این سایت بالغ بر 10,778,419 پیام دریافت کرده است !!! که توانسته است بسیاااری از قربانیان و یا کسانی که در خطر بوده اند را نجات دهد .

حتما بخوانید:  تيپ مهر طلب

برای مثال 20 موضوع مختلف که بصورت بحران میباشد هر کدام حدود چه ساعت هایی اتفاق می افتد و بیشترین کلمات کلیدی چه  چیز هایی می باشند نیز در این سایت به صورت رایگان در اختیار محققان قرار دارد.

 

آدرس این سایت و خط بحران :

http://www.crisistextline.org

 

برای مثال تفکرات  خود کشی :

بین ساعات 7 تا 12 شب بیشترین قربانی را به خود اختصاص داده است

 

و کلمات کلیدی که در این زمینه هست به این صورت است :

life
people
better
mom
okay
need
never
things
friends
good
even
anymore
try
right
lot
bad
everything
someone
tell
school
guess
always
didnt
ill
anything
told
could
doesnt
way
got
back
sure
take
cut
see
still
suicide
feeling
friend
said
make
die
nothing
family
kill
suicidal
thoughts
tried
parents
talking

حتما بخوانید:  اگر همه تلاشم رو کردم و به هدفم نرسیدم چی ؟!

 

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700