مرد متاهل 35 ساله (حصار )

مراجع با عنوان کردن خاطرات خود در کودکی اشاره می کند که  از دست معلم های  خود کتک خورده و به همین خاطر از درس متنفر شده و زندگی کنونی او

با احاس تنفر از آنها توام است در دیدار با چند نفر از این معلم ها نتوانسته احساس خشم خود را بروز دهد و با وجود این در برخورد با آنها به طرد احساس خود ÷رداخته ولی آن احساس را همچنان دارد .

حتما بخوانید:  تصمیم گیری برای جدایی از همسر و فرزندان

نظر شما چیست؟

1 نظر فعال "مرد متاهل 35 ساله (حصار )"

avatar
700
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
فاطمه انصاری
Guest

با سلام
من دقیقا متوجه نشدم اینکه فردی از کودکی و اشخاصی خاص خاطره خوب یا بد داشته باشد طبیعی است، اما نسبت به معلم که دیگر در این سن تعامل خاصی با انها مطرح نیست چرا باعث نگرانی شده؟
در هر صورت استفاده از فن صندلی خالی و بیان و تخلیه احساسات در حضور شما میتواند کمک کننده باشد.
(این احتمال هم هست که ناسازگاری مراجع معلمان را مجبور به رفتار خاصی میکرده و اگر الگوی ناسازگاری همچنان در زندگی اش وجود دارد با افزایش خود آگاهی کمکش نمایید تا خشمش را راحتتر فراموش نماید و رفتارش را را تا حد ممکن تغییر دهد )
موفق باشید