طلاق بخاطر اعتیاد

مراجع خانمی بیست و پنج ساله است. از همسر اول خود به خاطر اعتیاد جدا شده است.بعد ا ز چهار سال با اقایی بیست و

شش ساله که ایشان نیز از همسر اول خود جدا شدند، ازدواج کردند.هیچ کدام انها از ازدواج اولشان فرزندی ندارند.سه ماه از

ازدواجشان می گذرد .خانم می گوید، برای ازدواج با اقا تحقیقات زیادی انجام دادند و همه نظر مثبت به ایشان داشتند. یک ماهی است

که خانم متوجه شده، همسرش قبلا اعتیاد داشته و ترک کرده و شش ماه بعد از ترک با خانم ازدواج کرده است. اقا اخلاقش عوض

شده و مادر شوهر ایشان معتقد است که اقا تمام علایم زمان اعتیادش را دارد.خانم باردار می باشد و نمی داند با این شرایط چه کند،

حتما بخوانید:  خودکشی/ واژینیموس/ طلاق..

و ترس از ادامه زندگی دارد.ایشان تو زندگی اول خود بسیار سختی کشیده و ترس از این دارد که دوباره این زندگی تلخ تکرار شود.

لطفا رهنمایی کنید.

نظر شما چیست؟

6 نظرات فعال "طلاق بخاطر اعتیاد"

avatar
700
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
mohammad
Guest

با سلام (حمیرا صباغی )
نگرش ایشان را با شناخت درمانی تغییر دهید و ترس از اینده و نگرانی از اتفاقات نیفتاده را برایشان روشن سازی نمایید و بیشتر به بهبودی روابطشان با همسر تاکید نمایید تا با ابراز محبت و عشق همسر را از تکرار راه اشتباه دوباره کمک نمایند و با بررسی دقیق در نهایت ایشان خودشان هستند که باید تلاش بر حفظ این زندگی یا اتمام ان نمایند.

mary
Guest

سلام (مریم قاسمی)

این خانم اول باید مطمئن شود که شوهرش درگیر اعتیاد است یا نه.جدایی نمی تواند راه حل مناسبی باشد چون تبعات بسیار بدی به همراه دارد،مخصوصا برای این خانم که ازدواج دومش است.
باید با همسرش خیلی شفاف در این مورد صحبت کند،اگر اعتیاد وجود دارد،باید ببیند همسرش می خواهد ترک کند یا نه.
اگر تصمیم به ترک دارد به او اطمینان دهد که در کنارش خواهد بود واز او حمایت میکند و از مراکز معتبر ترک اعتیاد کمک بگیرند.در این مواقع لازم است حتما حمایت خانواده ها وجود داشته باشد،چه از نظر مالی و چه از نظر عاطفی.
اگر شوهرش نمی خواهد ترک کند تصمیم با خود زن است که با این شرایط کنار بیاید یا نخواهد ادامه دهد.
در مورد جدایی باید آثار مثبت و منفی طلاق و ادامه زندگی توسط این خانم بررسی شود و در نهایت خودش تصمیم بگیرد.

20
Guest

با سلام بختیار تابعی هستم

یادمان باشد ترس از شکست خود منجر به شکست خواهد شد چراکه ترس خود نابود کننده نیمی از نیروهای مثبت ماست
ما در زندگی همیشه در پی افزایش و کاهش تنش قرار داریم از این رو کسی موفق خواهد شد که همیشه عزم خود را جزم کند
قبل از اینکه دچار خیال پردازی شویم لازم است مستقیم نگرانی خودرا با ایشان در میان بگذاریم اگر مطمئن شدیم که معتاد هستند ایشان را به دید بیمار ببینیم که نیاز به درمان دارد نه اینکه ازش فرار کنیم مگر اینکه وضعیت اخلاقی و تعهد خانوادگیش ضعیف شده باشد که این جای خود را داردو نیازمند جلسات مستقیم با مشاور است و….
درخاتمه ارزویم زندگی توام با معنا برای همه خانواده هاست

محمداسمعیل جعفری
Guest

این خانم راهی جز محبت و همدلی با همسر ندارد.ایشان باید به قلب همسرش نفوذ کند و او را پایبند خانه نماید .تولد فرزند هم یک فرصت است برای همین منظور.

mskhatami66
Guest

خاتمی
با سلام
فکر می کنم اول باید در مورد اعتیاد شوهر مطمئن شود و بدون دلیل محکم او را متهم نکند و زندگی خود را خراب نکند. شاید به خاطر تجربه تلخ ازدواج اولش این احساسات را دارد. از طریق شناختی افکار را بررسی کنید.
ابراز محبت و عشق به همسر مخصوصا با حضور فرزند شاید حل بسیاری از مشکلات باشد.
در صورت لزوم می توان همسر را هم به دیدار دعوت کرد. و در نهایت با وجود اعتیاد همسر تصمیم برای ادامه زندگی با کمک اطلاعات دادن، بر عهده خود مراجع است.

21926
Guest

باسلام به نظرمن این خانم باید صریح وروشن در مورد این موضوع با همسرش صحبت کند وبه او اگاهی بدهد که رفتارهایش تغییر یافته است واز طرفی همسرش را از محبت خود بی نصیب نسازد چون محبت وتوجه زیاد در این موارد بسیار کارساز است.گلشیرازی