لزوم استفاده از فنون مشاوره در جلسه درمان

لزوم استفاده از فنون مشاوره در جلسه درمان

لزوم استفاده از فنون مشاوره در جلسه درمان

 

مشاور موفق باید از فنون مشاوره آگاهی کامل داشته باشد و آنها را بموقع و به درستی به کار بندد. فنون مشاوره به خاطر تسهیل بحث، در سه مرحله آغاز، ادامه، و پایان جلسه مشاوره مطرح گردید.

رابطه حسنه

مشاور در آغاز جلسه مشاوره باید بتواند با مراجع رابطه حسنه مشاورهای برقرار سازد، که عامل اصلی و اساسی در درمان مشکلات مراجع محسوب میشود. مشاور برای برقراری این رابطه باید مراجع را آزاد گذارد تا جلسه مشاوره را بدان گونه که میخواهد آغاز کند و او را تحت فشار قرار ندهد. مشاور همچنین باید مراجع را بدون هیچ گونه قید و شرطی بپذیرد و به گفتارش با دقت گوش فرا دهد. مشاور باید مراجع را در نخستین جلسه مشاورد، از فاش نشدن بحثها مطمئن سازد. گفتیم انجام مشاورد به مکانی امن و راحت نیاز دارد و آرامش محیط مشاوره در موفقیت کار نقش بسزایی دارد.

لزوم استفاده از فنون مشاوره در جلسه درمان

استفاده از فنون به موقع

پس از برقراری رابطه حسنه مشاورهای، مراجع برای طرح مشکلش آماده میشود و از مشاورد برای حل آن کمک می طلبد. مشاور برای طرح عميق مشکل و کمک به حل آن، باید بموقع و به درستی از فنون متعددی استفاده کند. این فنون عبارتند از گوش دادن فعال، انعکاس گفته ها و احساس مراجع، سازماندهی و رهبری جلسه، تشویق مراجع، و مواجهه صحيح با سکوت و مقاومت مراجع.

 

حتما بخوانید:  بازی های درمان گشتالتی

پایان دادن

مشاور موفق همچنین باید با شیوه های پایان دادن به جلسه مشاوره موقتي يا دائمی آشنایی کافی داشته باشد. پایان دادن صحیح و بموقع به جلسه مشاوره، در موفقیت و کارآیی مشاوره نقش مهمی دارد. در پایان دادن به جلسه، مشاور باید فرارسیدن پایان وقت جلسه مشاوره را اعلام کند، مطالب و بحث های مطرح شده را خود یا مراجع (یا هر دو توامة) خلاصه کند، برای مراجع تكليف تعیین کند تا برای جلسه آینده انجام دهد، و در نهایت، وقت جلسه آینده را مشخص سازد و سپس جلسه را پایان بخشد.

 

منبع: کتاب مقدمات راهنمایی و مشاوره ، عبدالله شفیع آبادی

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700