لحظه هایتان عاشقانه…

ارزشمندترین محبت برای طرف مقابل، وقت گذاشتن است… همیشه قرار نیست که کسی را با کادو دادن خوشحال کنیم! اصلاً با شرایط اقتصادی فعلی توقع چندانی هم نمی رود! ولی همینکه با دست های خالی از وقتت برایش خرج کنی انگار دنیا را به او داده ایی و با هیچ چیزی در دنیا قابل قیمت گذاری نیست… همینکه همیشه در خوشی، نا خوشی، کمک در امور منزل، خرید کردن برای خانه، همراه شدن برای انتخاب و خرید لباسش، در کنارش بودن و سکوت کردن در بی حوصله گیهای ماهانه و گفتن این جمله که اگر درد داری ببرمت دکتر، دستش را گرفتن و حرارتش را حس کردن، بوسیدن و دلگرمی دادن، و از همه مهم تر مثل کوه تکیه گاهش بودن طوریکه روی احساس نابت لم بدهد، همین ها برای دوست داشتنی بودنت کافیست… هی نگو که محبت ها هم پولی شده! نه عزیز! چیزی که او نیاز دارد، وقت گذاشتن توست… درست است که پول مکمل خوبی برای ابراز عشق است ولی همیشه دوای هر دردی نیست! اینروزها جیب ها خالیست! اما خالی تر از آن سینه های ما از محبت است… غرورها و خجالتهای خود را کنار بگذاریم و عاشقانه های هم را بسازیم… لحظه هایتان عاشقانه…

Print Friendly, PDF & Email
حتما بخوانید:  رسالت انبیاء((ارائه دهنده بختیار تابعی ))

نظر شما چیست؟

avatar
700