قوی ترین نقاب عادت است.

قوی ترین نقاب عادت است

قوی ترین نقاب عادت است

عادت:

در فرهنگ واژگان فارسی عادت به معنای «خوی گرفتن» است؛ یعنی فرد به رفتاری اکتسابی خوی گرفته و آن را انجام می‌دهد.عادت از نقطه نظر روانشناسی ، یک راه کم و بیش ثابت تفکر ، خواهش ها یا احساساتی است که از طریق تکرار قبلی یک تجربه ذهنی حاصل شده است”.

“چارلز داهیگ” در کتاب “قدرت عادت” خود دربارۀ عادت اینگونه بیان می کند: وقتی ما فعالیتی انجام می‌دهیم، بعد از اتمام آن مغز آن را مرور می‌کند و بررسی می‌کند که آیا این فعالیت می‌تواند به صورت خودکارتری انجام شود که در تکرارهای بعدی آن انرژی و درگیری کمتری از مغز بگیرد.

قوی ترین نقاب عادت است.

شکل گیری عادت به سه عامل بستگی دارد:

1. محرک یا نشانه‌: باعث ترغیب شخص به انجام آن فعالیت می‌شود،

2. فعالیت:  که به صورت یه روتین و کار تکراری خواهد بود،

3. پاداش:  باعث تقویت هرچه بیشتر این عادت و تکرار مجدد آن می‌شود. درواقع پاداشی است که فرد از انجام آن روتین بدست می‌آورد. 

عادت ها  چه خوب و چه بد،در هر صورت فعالیتی لذت بخش هستند؛ چراکه عادت ها درواقع همان چیزهایی هستند که ما می خواهیم باشند.

حتما بخوانید:  "عشق یا عادت"(مورد پژوهي)

عادت نوعی نقاب است:

عادت درواقع نوعی فرار از مسئولیت انتخاب های خویش است. انسان برای فرار از اضطراب حاصل از انتخاب های خویش از نقاب عادت استفاده می کند. بیان این عبارت که “دست خودم نیست، عادت کردم” به این معناست که مسئولیت آن عمل از عهده من خارج است و من یک انسان ضعیفی هستم قادر به کنترل خویش نیستم. شاید الان قابل درک باشد که چرا عادت قوی ترین نقاب است. یکی از روش های از بین بردن عادت این است که دیگر تقویت نشود. اما به همین راحتی نیست. در حقیقت عادت های قدیمی ناگهان غیب نمی شوند بلکه جای خود را به عادت‌های جدید و بهتری می‌دهند. این تغییر صبوری، اراده،ثبات قدم می خواهد؛ چراکه بدن و ذهن انسان در برابر تغییر مقاومت می کند. عادات آنی شکل نمی گیرند و آنی هم تغییر نمی کنند و اینکه  اکتسابی اند و برای ایجاد عادات جدید تمرین لازم است.

حتما بخوانید:  گروه درمانی همان شعله ور کردن آتش زیر خاکستر است.

 

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700