قانون جایگزینی

بر طبق قانو ن جایگزینی شما در آن واحد تنها یک فکر می توانید در ذهن تان نگه دارید مثبت یا منفی . همچنین شما میتواید افکار مثبت و خوش را جایگزین فکر منفی کنید . شما میتوانید تعمدا ” یک فکر مثبت را جایگزین فکر منفی کنید . شما میتوانید افکار مثبت و خوش را جایگزین افکار منفی ناخوشایند کنید . به عقیده سلیگمن خوش بینی و بدبینی افراد به روش تفسیر آنها بستگی دارد .
روش تفسیر به این معناست که هر فردی مختار است وقایع و شرایط را آن طور که میخواهد تفسیر کند و درک او هرچه که باشد احساساتاش را به طور خودکار در پی خواهد داشت . درک ما همان واقعیت است . به همین خاطر است که میگویند هر داستانی سه رو دارد :از دید اول شخص ازدید دوم شخص و حقیقت ماجرا .

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


حتما بخوانید:  مجموعه «از خود تا خود» - قسمت پایانی (تنهاترین تنها در خویشتن خویش)

نظر شما چیست؟

avatar
700