فشار روانی چیست؟

فشار روانی چیست؟

 

بر اساس آمار آکادمی پزشکان خانواده آمریکا، امروزه دو سوم مراجعات مردم به پزشکان خانواده به دلیل نشانه های مرتبط با فشار روانی است. صاحبنظران معتقدند این موضوع یکی از عوامل مهم دخیل در بیماری قلبی، سرطان، مشکلات ریوی، محرومیت های ناشی از سوانح، سیروز کبدی و خودکشی است که شش مورد از مهمترین علل مرگ ومیر مردم آمریکا محسوب میشوند.

 

فشار روانی چیست؟

داروهای ضداضطراب و داروهای زخم معده نیز جزء پرفروش ترین داروهای آمریکای امروز هستند فشار روانی، نشان عصر ما است. به هر سو که بنگریم، آدم هایی را می بینیم که می خواهند با بالا و پایین پریدن و ورزش کردن، رفتن به باشگاه های ورزشی و رعایت رژیم های غذایی خاص، تأثیرات . تنش های شدید زندگی را کم کنند. حتی برخی شرکتها، برنامه های مفصل مدیریت فشار روانی تدوین کردهاند. البته هیچکس نمی تواند قطعاً بگوید فشارهای روانی ما از فشارهای روانی پدران و مادران و پدربزرگ ها و مادربزرگ های مان بیشتر است ولی ظاهر امر، این را نشان می دهد.

 

حتما بخوانید:  رشد کودک در دوره دبستان و موضوعات مربوط به مدرسه

معنی لغوی

کلمهٔ فشار روانی از کلمهٔ فشار (Stress) در فیزیک گرفته شده است. با این فرض که انسانها شبیه اشیاء، مثلاً شبیه فلزات هستند.  در برابر نیروهای متوسط بیرونی مقاومت میکنند ولی وقتی نیروها خیلی زیاد می شوند، انعطاف پذیری و برگشتپذیری شان را از دشت می دهند. اما انسانها برخلاف فلزات می توانند فکر و استدلال کنند. چون انسانها در هزاران وضعیت اجتماعی و محیطی متفاوت ، قرار میگیرند، تعریف فشار روانی در روانشناسی از تعریف فشار در فیزیک خیلی سخت تر می شود

بنابراین، فشار روانی در روانشناسی، پاسخ شخص به عوامل فشارآور و شرایط و وقایع تهدیدکننده ای است که توان کنار آمدن او را محدودر می کنند. برای آن که درک درستی از فشار روانی پیدا کنید باید منشا آن را بررسی کنیم. منشا فشار های روانی می تواند عوامل شخصیتی، عوامل محیطی و عوامل اجتماعی فرهنگی باشد.

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700