عذاب وجدان

پسر 24 ساله و دانشجویی که خانواده اش در یک شهر دیگری زندگی میکنند بعلت شرایط متفاوت و او در شهرستان دانشجو است.برادر بزرگترش دختری از فامیل را مدنظر قرار داده و از او خواستگاری کرده دختره در همان شهرستان است که این پسره هست ، با برادر و خواهر کوچکش زندگی میکند و ترک تحصیل کرده 16- 17 ساله است. و برادر بزرگتر از پسره خواسته که این دختر را زیر نظر بگیرد و اورا بشناسد تا اقدام به خواستگاری کنند و از دختره خواسته که به خانه برادرش برود و کارهای خانه را انجام دهد….و بعد از این رفت و آمد ها فضای راحت بین این دختر و پسر بوجود آمده بود که با هم راحت و صمیمی شده بودند به حدی که خیلی راحت بهم نزدیک مشدند و طبق گفته های پسره در همون فضای عاشقانه ای که ایجاد شده بود یک آن یادش آمده بود که برادرش از او چه انتظاری داشته و همان لحظه به صورت دختره سیلی زده و از این از اعتماد برادرش سوء استفاده کرده خیلی ناراحت و عصبی شده بود و عذاب وجدان دارد ازاینکه به برادرش چه جوابی را در مورد دختره بدهد….
نظرات کارشناسانه تون رو خوشحال میشم بشنوم.

Print Friendly, PDF & Email
حتما بخوانید:  دوستی با همکار( محمد اسماعیل جعفری)

نظر شما چیست؟

avatar
700