شناخت واقعیت :

این مهارت ،مهارتی است برای جویندگان عزت نفس

متوسل شدن به این مهارت به فرد کمک می کند که واقعیت را شناخته و با وجود آن ، هنوز هم احساس خوبی در مورد خودِ درونی خویش داشته باشد.

ما می خواهیم شرایط بیرونی ناخوشایند را بدون محکوم کردن خودِ درون، بشناسیم. افرادی که از خودشان خوششان نمی آید، گرایش به استفاده از تفکر < به علت اینکه … بنابراین > دارند. برای مثال : < به واسطه شرایط بیرونی من به عنوان یک فرد، خوب نیستم >. مسلما این تفکر عزت نفس را کاهش خواهد داد یا مانع از رشد آن خواهد شد. بنابراین ما می خواهیم از افکار < به علت اینکه… بنابراین> اجتناب کنیم.

مهارت < با وجودِ این> پاسخی واقعی، خوش بینانه و سریع به عوامل بیرونی ناخوشایند ارائه می دهد؛ پاسخی که احساس ارزش فرد را از طریق جدا کردن ارزش از عوامل بیرونی ، تقویت می کند. از این رو به جای تفکر < به علت اینکه… بنابراین> از تفکر < حتی اگر… با وجود این > استفاده می کنیم. بنابراین:

حتی اگر————————— با وجود این ————————–                                                                                                                                                                                 (بعضی عوامل بیرونی)                     (برخی اظهارات ارزش)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          برای مثال : حتی اگر آن پروژه را خراب کردم با وجود این هنوز فرد ارزشمندی هستم.

حتما بخوانید:  پیش داوری

سایر عبارات با وجود این عبارتند از :

– با وجود این، من هنوز دارای ارزش زیادی هستم

– با وجود این، من هنوز فردی فهیم و با ارزش هستم

– با وجود این، ارزش من لایتنهاهی و ثابت است

تمرینی برای مهارتِ <با وجود این>

 شخصی را انتخاب کنید که در این تمرین شما را همراهی کند. از او بخواهید هر مورد منفی که در مورد شما به ذهنش می آید، خواه درست یا غلط، بگوید. مانند:

– گند زدی

– بینی مسخره ای داری

– وقتی حرف میزنی مِن مِن می کنی

– خیلی کودنی

برای هر انتقاد کلاه خود را قاضی کرده و با یک عبارت <حتی اگر … با وجود این> پاسخ دهید. احتمالا شما خواهان استفاده از برخی مهارت های شناخت درمانی خواهید بود. برای مثال اگر کسی به شما برچسب ” آدم احمق ” بزند می توانید پاسخ دهید < حتی اگر گاهی اوقات به شیوه های احمقانه عمل کنم ، با وجود این …>.

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700