شرایط فیزیکی اتاق مشاوره

شرایط فیزیکی اتاق مشاوره (1)

شرایط فیزیکی

 

شرایط فیزیکی محیط مشاوره

محیط نه تنها برمی انگیزاند یا محدود می کند بلکه انتخاب هم می کند. نقش محیط البته در مقیاس زمانی بسیار متفاوتی، شبیه چیزی است که در انتخاب طبیعی وجود دارد. اکنون واضح است که ما باید آنچه را محیط با ارگانیسم می کند، نه تنها قبل از پاسخ ارگانیسم به حساب بیاوریم، بلکه پس از پاسخ ارگانیسم نیز نقش محیط مهم است. رفتار به وسیلهٔ پیامدهایش شکل گرفته و حفظ می شود. وقتی که این واقعیت شناخته شد، ما میتوانیم تعامل بین ارگانیسم و محیط را به نحوهٔ بسیار فراگیرتری، صورت بندی کنیم.

شرایط فیزیکی اتاق مشاوره

وقتی مصاحبه گر و مراجع می نشینند تا صحبت کنند، عاملهای محیطی زیادی بر رفتارشان تأثیر می گذارند. با وجود اینکه خود مصاحبه گر مهمترین محرکی است که بر رفتار مراجع اثر می گذارد، اما متغیرهای مادی و بیرونی دیگر نیز بر فرآیند و نتیجهٔ مصاحبهٔ بالینی اثر می گذارند. مصاحبه گران باید نسبت به این متغیرها آگاه باشند و قبل از انجام مصاحبهٔ بالینی به دقت به آنها توجه کنند.

 

حتما بخوانید:  اصول اخلاق حرفه ای در مشاوره

اتاق مشاوره

چه نوع اتاقی برای مصاحبهٔ بالینی مناسب است؟ البته شرایطی فراتر از کنترل شما وجود دارند که تعیین کنندهٔ نوع اتاقی هستند که شما برای مصاحبه استفاده می کنید. بسیاری از برنامه های دورهٔ کارشناسی و بالاتر از آن دارای کلینیک درمانی با اتاق های خصوصی نیستند. در واقع بعضی از مصاحبه گران اصلاً اتاقی ندارند.

 اغلب مصاحبه های مشاورهای و روان درمانی در یک اتاق اتفاق می افتند. اما استثناهایی هم وجود دارند. درمانگران رفتارگرا مراجعان را به صحنه ای میبرند که اضطراب ایجاد می کند تا فنون کاهش اضطراب یا ممانعت از پاسخ را به کار برند

فعالیت های مشاورهای و روان درمانی دیگری گزارش شده اند که در حالی انجام شده اند که درمانگر و مراجع در فضای بیرون در حال آرام دویدن، قدم زدن، رقصیدن یا نشستن در شرایط راحتی مثلاً زیر درختی در یک روز لذتبخشی بوده اند 

 

ماهیت خصوصی بودن

ما رویکرد کاملاً سنتی و محافظه کارانه ای را برای دانشجویانی که در کلینیک های آموزشی هستند، توصیه می کنیم. ما به خصوص برای مصاحبه گر مبتدی با حداقل چیزی که برای اتاق لازم است، ماهیت خصوصی بودن آن است. بعضی از افراد کارآزموده در مورد خصوصیات اتاق خیلی نکته بین هستند و عقیده دارند برای ایجاد ارتباط بهینه، لازم است اتاق، عایق صدا، پنجره های مستور و یک در خروجی خاص داشته باشد.

ما تا این حد پیش نمی رویم، اساساً به خاطر اینکه در دنیای واقعی در مورد امکانات محدودیت هایی وجود دارند. با این حال همانطور که در نقل قول از اسکینر دیدیم، نباید اهمیت محیط فیزیکی را دست کم گرفت. معمولا مردم مایل نیستند که در ساختمان واحد دانشجویی عمیق ترین نگرانی ها و رازهای خود را حداقل برای کسی که به تازگی او را دیده اند، آشکار کنند. حریم خصوصی و آرامش برای مصاحبهٔ خوب موضوعی اساسی است.

 

حتما بخوانید:  فنون درمانی رویکرد تجربه نگر

شما میتوانید ادامه ی مطلب را در پست بعدی بخوانید.

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700