سه صافی مهم

حرفهای خود را از سه صافی رد کنید:

شخصی نزد همسایه اش رفت و گفت:گوش کن میخواهم چیزی برایت تعریف کنم.دوستی به تازگی در مورد تو میگفت….همسایه حرف او را قطع کردو گفت:قبل از اینکه تعریف کنی بگو آیا حرفت را ازمیان سه صافی گذرانده ای یا نه؟گفت کدام صافی؟

اول از میان صافی واقعیت.آیا مطمینی چیزی که تعریف میکنی واقعیت دارد؟گفت نه،من فقط آن را شنیده ام…شخصی تعریف کرده است.سری تکان داد و گفت:پس حتمن آن را از میان صافی دوم گذرانده ای.یعنی چیزی که میخواهی تعریف کنی حتی اگر  واقعیت نداشته باشد،باعث خوشحالی ام میشود.گفت:دوست عزیز فکر نکنم تو را خوشحال کند.بسیار خوب،پس اگر مرا خوشحال نمیکند حتمن ازصافی سوم یعنی “فایده” رد شده است.آیا چیزی که میخواهی بگویی برایم مفید است و به دردم میخورد؟-نه! به هیچ وجه.

حتما بخوانید:  اصول اخلاقی جامعه ی کشاورزی

همسایه گفت:پس اگر این حرف نه واقعیت دارد ،نه خوشحال کننده است و نه مفید،آن را نزد خودت نگهدار و سعی کن خودت هم زود فراموشش کنی…

بیاییم ما هم از این صافی ها استفاده کنیم

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700