سه دانش آموز(محدثه بخشی)

سه دانش آموز اول دبیرستانی با هم قرار فرار میگذارند. حین صحبت درباره برنامه شان و نامه نگاری سر کلاس ، دبیر متوجه شده نامه را میگیرد و به ناظم مدرسه میدهد.ناظم مدرسه برای جلوگیری از اخراج و دردسرهای این چنین ،نامه را به اتاق مشاوره اورد و گفت شما پیگیری کنید .
بنده نامه را خواندم. ظاهرا قصد داشتند با دوست پسرشان به ویلایی در شمال بروند و با خود فروشی پول دربیاورند. روز رفتن را هم مشخص کرده بودند.
بعد از کلی صحبت با سه نفرشان فهمیدم فرارشان با برنامه ریزی و قطعی بوده. با مادران شان تماس گرفتند امدند مدرسه گفتم بچه ها قصد فرار داشتند بیشتر مراقبشان باشید.
به نظرتان کارم درست بوده ؟ برای مشاوره های بعدی با این سه دانش اموز چه راهکارهایی پیشنهاد میدهید.

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


حتما بخوانید:  پسر 14 ساله

2
نظر شما چیست؟

avatar
700
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
zolgharnein1364 Recent comment authors
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
1364
مهمان
1364

با سلام
اینکه به خانواده خبر دادین ، باید انجام می گرفت ؛اما به نظر من نحوه ی انجام این کار ،مهم می باشد.می توانیم با خود مراجعان در مورد این قضیه بیشتر صحبت کنیم ؛به گونه ای که خود انها پی ببرنند تحت این شرایط ارتباط با خانواده های انها برای توجه بیشتر به نیازها و حل مسائل انها ضروری است. مراجعان شما دچار کمبودها هستند که بیرون از خانواده به دنبال ان می باشند.سعی کنید ،ضمن اطمینان دادن به اینکه حمایتهای لازم را برای انها فراهم می کنید با خانواده هایشان صحبت و مشکل را بیشتر مورد کنکاش قرار دهید.
موفق باشید(ابراهیمی)

zolgharnein
مهمان
zolgharnein

باسلام دربعضی مدارس مشاور مثل دیگرکادراداری رفتارودستیارمعاونت میباشد.درواقع ناچاراست جذب سیستمهای مدرسه ای باهمان راه کارها ی رایج تهدیدوتذکر..شود (البته این فکرمن است وحتما نسبی است واما به جهت اشتغال خودم دراین سمت فکرمیکنم اغلب به این صورت است).امامشاورین امروزبه نظر میرسد اشراف بیشتری به مبانی نظری رشته خوددارندوبهتراست بادرنظرگرفتن مصالح مدرسه اصول کاری اش رابرای سایرین روشن وآشنا کند.لذادراین مسئله مهم البته خانواده ها بایددرجریان قراربگیرند.اما این روحیه عصیان وتصمیم جدی اگرکاملا همدلانه وشناختی بررسی و پیگیری نشودقطعادرزمانی دیگربه زودی عملی خواهد شد . اگراطلاع رسانی باعث ایجادفشاروتحکم مدرسه ووالدین شوداسباب آن فراهمشده وانگیزه آنان راتقویت میکندونقش مشاورکه آگاه تراست دراین میان بسیارحساس وکلیدی است.همانطورکه می دانیدبرای درک قضیه مثل همه احتمالا ازبمب باران چراهااستفاده نکنید..وچطوری ها راتحلیل کنیدتاانهادرصددتوجیه ودروغ برنیایند وشمارابه عنوان کسی که میخواهیدبه آنان کمک کنیدباورکنند.مسئولیت پذیری خانواده را کشف وبیان نیازهای ارضانشده این نوجوانان درخانواده که انگیزه این تصمیم شده افزایش داده . واز عضوموثر خانواده حتما کمک بگیرید .بچه هارادرمدرسه واردیک گروه کنیدوبه آنهامسئولیت بدهیدتاخودراجداازسایرین احساس نکرده وسعی نکنندرفتارهای خارج ازهنجارداشته باشند.سبک زندگی ومحرکهای محیطی راتعدیل کنید چون احتمالا منبع تقویتی خاصی پشت تصمیم خودفروشی است.بعدازچندجلسه ازپرسشنامه های عزت نفس استفاده کرده وحتما روی عزت نفس آنان کارومانورزیادی میتوانید داشته باشید.روشهاای انتخابی گلاسر هم… بیشتر بخوانید