دلایل مجرد ماندن کدامند؟ قسمت دوم

سن ازدواج بر اساس آمار ها

سن ازدواج بر اساس آمار ها

 

تعیین سن ازدواج

طبیعت و آفرینش ویژه انسان، سن ازدواج را تعیین کرده و آن، سن بلوغ است. چون پسر در سن ۱۴ سالگی و دختر در سن ۱۲ سالگی به سن بلوغ می رسند، شرعا می توانند ازدواج کنند، لیکن بهتر است ازدواج را تا سنین ۱۸ یا ۱۹ سالگی در پسرها و ۱۵ یا ۱۶ سالگی در دخترها به تأخیر بیندازند. زیرا پسر و دختر در اوایل بلوغ از رشد ذهنی کافی برخوردار نیستند و برای انجام مسؤوليتهای خانوادگی آمادگی ندارند و ازدواج در این سنین ممکن است مشکلاتی را به همراه داشته باشد.

به علاوه، در دو یا سه سال اول بلوغ، غریزه جنسی کاملا بیدار نشده و چندان فشاری بر نوجوان وارد نمی سازد و تحمل آن، چندان برایش دشوار نخواهد بود. بنابراین می توان گفت مناسبترین سنین برای ازدواج، در پسران ۱۸ یا ۱۹ سالگی و برای دختران ۱۵ یا ۱۶ سالگی است… لیکن تأخیر بیش از حد ازدواج از سنین مذکور صلاح نیست و ممکن است عوارض سوء جسمانی یا روانی یا اجتماعی را به همراه داشته باشد. در این سنین، غریزه جنسی کاملا بیدار شده و با تمام قدرت تحریک می شود و جوان را تحت فشار قرار می دهد و جز ارضای مشروع چاره ای نیست.

چنان که بعدا توضیح خواهیم داد، امروزه، روان شناسان، سنین بالاتر از سنین فوق را برای ازدواج توصیه می کنند. علت آن هم این است که در این زمان، برای نوجوانان و جوانان، فرصتها و میدانهای عملی کافی برای تجربه کردن مسؤوليت، پذیرش تعهد و تکامل از جهت روانی، اجتماعی، اقتصادی و ذهنی، به اندازه گذشته وجود ندارد. بنابراین جایز دانستن ازدواج در سنین مذکور را نمی توان تجویزی همگانی دانست.

دلایل مجرد ماندن کدامند؟ قسمت دوم

سن متوسط مردان و زنان در اولین ازدواج

طبق گزارشات، سن متوسط مردان و زنان در اولین ازدواج، در مناطق شهری و روستایی (در کل کشور ایران در سال ۱۳۴۵، برای مردها ۲۱ سال و برای زنها ۱۷/ ۶ سال بوده است. سن متوسط مردان ایرانی، در مقایسه با کشورهای همجوار و اروپایی، در اولین ازدواج، از پاکستان و ترکیه بیشتر و از کشورهای عراق، تونس، فرانسه و ایالات متحده کمتر می باشد. این موضع تا حدی در مورد سن متوسط زنان در اولین ازدواج نیز صدق می کند. سن متوسط زنان ایرانی در اولین ازدواج، از زنان پاکستانی بیشتر (سن زنان ایران ۱۸/۶ و سن زنان پاکستانی ۱۶ / ۵ ) و از ترکیه کمتر است (سن زنان ترکیه ای ۱۹/ ۲ ) و از کشورهای عراق، تونس، فرانسه و امریکا خیلی کمتر است. به طور کلی، در میان کشورهایی که از این جهت با هم مقایسه شده اند، سن متوسط اولین ازدواج، در پاکستان از همه پایین تر است. پس از آن، ترکیه و ایران قرار دارند و کشورهای عراق، تونس، فرانسه و آمریکا تقریبا مشابه هستند.

Print Friendly, PDF & Email
حتما بخوانید:  عدم هویت / یزدابادی

نظر شما چیست؟

avatar
700